c S
Spremenjene meje dohodkovnih razredov bodo učinkovale šele z novimi odločbami 04.02.2019 15:53 Ljubljana, 04. februarja (STA) - Spremenjene meje dohodkovnih razredov pri letnih pravicah bodo izboljšale položaj družinam, ki so bile na skrajni spodnji meji razreda. Tistim z zgornjih meja pa se lahko kljub dvigu položaj ob morebitnem dvigu plač poslabša. A učinek bodo občutile šele ob izdaji novih odločb, medtem ko jih ponekod višje položnice za vrtec čakajo že za ta mesec.

Decembrski dogovor med vlado in sindikati o višjih plačah v javnem sektorju, ki jih bodo zaposleni prvič prejeli v tem mesecu z januarsko plačo, določa, da vsi zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in direktorjev pridobijo najmanj en plačni razred, kar za posameznika pomeni približno štiriodstoten dvig bruto plače.

Prav tako decembra je DZ sprejel tudi novelo zakona o minimalni plači, ki je minimalno plačo s 638 evrov neto dvignila na 667 evrov, novi znesek pa velja od 1. januarja.

S 1. februarjem pa so se za 1,4 odstotka dvignile meje dohodkov pri letnih pravicah, kot so otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija in subvencije malic in kosil za učence in dijake. Za nekatere družine to po pojasnilu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pomeni, da bodo upravičene do višjih socialnih prejemkov. Pri tem pa pojasnjujejo, da se pri letnih pravicah praviloma upošteva dohodek iz preteklega leta, kar pomeni, da bo zvišanje minimalne plače na letne pravice praviloma lahko vplivalo šele v letu 2020, ko bodo izdane dohodninske odločbe za leto 2019.

Ob tem so na ministrstvu poudarili tudi, da zvišanje ali znižanje plače ni sprememba, zaradi katere bi se izdajale nove odločbe. Prav tako tudi zaradi spremenjenih meja dohodkovnih razredov novih odločb ne bodo izdajali, saj dvig mej dohodkov ne predstavlja zakonsko določene spremembe, na podlagi katere se lahko izda nova odločba. To pomeni, da bosta imela morebitno zvišanje plač, ki bi lahko nekatere družine pomaknilo v naslednji dohodkovni razred, in dvig meja dohodkovnih razredov, ki bi za nekatere družine pomenil izboljšanje njihovega položaja, za družine z veljavnimi odločbami o upravičenosti do pravic učinek šele ob izdaji novih odločb oziroma šele v prihodnjem letu.

Tudi takrat pa bodo spremembe zaradi spremenjenih meja in višjih plač občutili le v tistih družinah, ki so bile po dosedanjih mejah na skrajnem spodnjem ali zgornjem robu. Pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo plača in drugi dohodki družine ter delno tudi njeno premoženje. Tako izračunani povprečni mesečni dohodek na osebo v družini pa predstavlja osnovo za uvrstitev v dohodkovni razred, od katerega sta denimo odvisna višina otroškega dodatka in delež cene programa vrtca, ki ga plačujejo starši.

Nasprotno pa bodo v nekaterih družinah z otroki, ki obiskujejo vrtec, že na položnicah za februar lahko višji zneski, saj so v nekaterih občinah zvišali cene programov vrtcev. Občinski sveti so takšne odločitve sprejemali v preteklih tednih, ponekod imajo tovrstne predloge še na mizi, ob tem pa je med pojasnili najpogostejše to, da je dvig cene programov vrtca potreben zaradi zvišane cene dela v javnih zavodih. Cene vrtčevskih programov, ki se po posameznih občinah razlikujejo, se tako dražijo v razponu od tri do deset odstotkov, takšne odločitve so denimo že sprejeli v Kranju, Velenju in na Ptuju.