c S
Obtožbe za zlorabo položaja zavrnila še druga članica uprave Zvona 04.02.2019 11:46 Maribor, 04. februarja (STA) - Na današnjem nadaljevanju preobravnavnega naroka zoper nekdanja vodilna propadlega cerkvenega holdinga Zvon Ena se je tudi takratna članica uprave Mateja Vidnar Stiplošek izrekla za nedolžno. Specializirano državno tožilstvo tudi njej očita zlorabo položaja v sostorilstvu pri poslovanju z delnicami dveh argentinskih družb.

Tožilec Tomaž Bauman je Vidnar Stiploškovi v zameno za priznanje dveh kaznivih dejanj ponudil enotno kazen treh let zapora z možnostjo prestajanja kazni ob koncih tedna, a slednja ponudbe ni sprejela, saj se ne čuti odgovorna za očitana dejanja.

Pred mesecem dni sta krivdo zavrnila že nekdanji prvi mož holdinga Simon Zdolšek in nekdanji lastnik družbe Forš, sicer pa takratni uslužbenec mariborske nadškofije Andrej Mesarec. Prvemu je tožilec za priznanje ponudil dve leti zapora z možnostjo prestajanja kazni ob koncih tedna, Mesarcu pa dve leti pogojne zaporne kazni s preskusno dobo petih let.

Vse tri obtožnica bremeni, da so kaznivo dejanje storili v sostorilstvu, zato da bi družbi Zvon Ena pridobili protipravno premoženjsko korist. Hkrati naj bi v isti višini oškodovali medtem propadlo družbo Forš, ki je v stečajnem postopku priglasila premoženjsko-pravni zahtevek v višini več kot treh milijonov evrov.

Obtoženi naj bi poskrbeli, da so delnice argentinskih družb Sadowa in Elevadores, ki so jih skupaj z družbo PLS pred tem pridobili od družbe Klub Modri, prodali družbi Forš, ta pa jih je pozneje odpisala na vrednost nič. Delnice so bile že takrat po mnenju tožilstva brez vsakršne vrednoti, kar naj bi uprava Zvona vedela in jih je, da jih ne bi odpisala sama, prodala Foršu.

Glede na omenjeno odločitev obtoženih in številne dokazne predloge, ki jih je danes predlagala obramba obeh vpletenih, je pričakovati dolgotrajen sodni postopek. Obramba vseh treh obtoženih meni, da naj bi bila obtožnica polna pomanjkljivosti, nejasne naj bi bile vloge posameznih obtoženih.

Sodnik Danilo Obersnel je začetek glavne obravnave napovedal za 10. april, ko namera pred sodnim senatom izpeljati zagovore vseh treh obtoženih in prebrati listine. Vendar sta zagovornika Franci Šoštarič in Dušan Pungartnik že na januarskem naroku napovedala, da se Zdolšek in Mesarec v primeru vztrajanja tožilstva pri sedanji vsebini zaenkrat ne bosta zagovarjala.

Zagovornik Vidnar Stiploškove Bojan Starčič se je danes pridružil že povedanemu s strani obrambe ostalih dveh. Med drugim predlagajo izvedenca ekonomske stroke ter zaslišanje številnih prič, med njimi tudi predstavnika obeh argentinskih družb Alejandra Sano.

Na seznamu predlaganih prič so se znašli tudi nekdanji zaposlenih v obeh holdingih Zvon, nekdanji veleposlanik v Argentini Avguštin Vivod, nedavni v zgodbi okoli Betnave oproščeni nekdanji ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec ter celo evropski poslanec Alojz Peterle. Tožilec se do teh predlogov še ni opredelil, to po pisno storil v naslednjih dneh, zadnjo besedo o tem pa bo imel sodni senat.

Posel z argentinskimi delnicami, ki se je med Zvonom in mariborskim podjetjem Forš odvrtel konec leta 2008 oziroma v začetku leta 2009, je financirala državna NLB. Zvon naj bi takrat podjetju, ki je domovalo na sedežu nadškofijskega dvorca Betnava in je bilo v slamnati lasti Mesarca, prodal 25 odstotkov družb Sadowa in Elevadores s sedežem v Buenos Airesu.

Propadli Zvon naj bi za Forš konec leta 2008 banki dal tudi poroštveno izjavo, s katero je jamčil za vračilo obveznosti Forša. Slednji naj bi postal le začasni lastnik, saj je z Zvonom hkrati sklenil opcijsko pogodbo, po kateri bi ta v letu 2010 deleža odkupil nazaj. Načrt se je zaradi finančnih težav Zvona izjalovil, Foršu pa sta ostala deleža argentinskih družb in milijonski dolgovi.