c S
Plačana bodo nadomeščanja, s katerimi bo presežena tedenska učna obveznost učitelja 02.02.2019 07:29 Ljubljana, 01. februarja (STA) - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je osnovnim in srednjim šolam poslalo okrožnico z navodili, kako evidentirati in izplačevati ure, ki jih učitelji opravijo kot nadomeščanja. Iz navodil med drugim izhaja, da bodo plačana vsa nadomeščanja, ki jih bo učitelj izvajal kot pouk in bodo presegla tedensko učno obveznost učitelja.

V okrožnici ministrstvo navaja, da se kot pouk štejejo nadomeščanja, ko učitelj pri nadomeščanju poučuje predmet, za katerega je strokovno usposobljen, medtem ko vsa ostala nadomeščanja (recimo, ko učitelj slovenščine poučuje biologijo) niso plačana, se pa štejejo v t. i. tretji steber oziroma letno delovno obveznost učitelja. Plačana pa bodo vsa nadomeščanja v podaljšanem bivanju, saj se šteje, da je za takšno poučevanje usposobljen vsak učitelj, kar je bila sicer v pogajanjih z ministrstvom zahteva šolskega sindikata Sviz.

Je pa novost, da bo učitelj nadomeščanja, ki jih bo izvajal kot pouk, dobil plačana šele po tistem, ko bo z njimi presegel svojo tedensko učno obveznost. Na primer, če bosta učitelju v ponedeljek odpadli dve uri pouka in bo v naslednjih dneh istega tedna nadomeščal tri ure kot pouk, bo dobil plačano le eno uro nadomeščanja, saj se mu bosta preostali dve uri šteli kot pokritje izpada dveh ur pouka iz redne tedenske učne obveznosti. Bodo pa takšne kompenzacije mogoče le v okviru istega tedna, prav tako se učitelju, enako kot do zdaj, dve odpadli uri pouka ne bosta šteli, kot da svoje tedenske učne obveznost ni izpolnil, če v tistem tednu ne bo imel nadomeščanj.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je za STA povedal, da je bil takšen sistem dogovorjen v okviru pogajanj z ministrstvom in da se v sindikatu z njim strinjajo.

Kot so nedavno za STA navedli na ministrstvu, bi bila lahko nadomeščanja prvič plačana pri izplačilu februarskih plač, če bo šolam do sredine tega meseca uspelo zagotoviti vse potrebne podatke. Iz okrožnice je tudi razvidno, da bo ministrstvo zagotovilo denar za nadomeščanja za nazaj, torej od septembra naprej, ter da bo denar za nadomeščanja zagotovljen tako osnovnim kot srednjim šolam.

Plačevanje nadomeščanj, ki se izvajajo kot pouk, je sicer posledica spremembe kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, ki so jih poleti 2017 podpisali ministrstvo in štirje sindikati s področja izobraževanja, med njimi tudi Sviz. Omenjene spremembe so na zahtevo Računskega sodišča RS določile tudi nov način evidentiranja in določanja delovne obveznosti učitelja.

Nov spremenjen način določa, da imajo učitelji neenakomerno razporejen delovni čas, pri čemer njihova povprečna tedenska delovna obveznost znaša 40 ur. Od tega lahko 10 ur oddelajo izven šole po lastni presoji (priprave na pouk, popravljanje nalog ipd.), preostalih 30 ur pa tako, kot določi ravnatelj. Ure se učitelju razvrščajo v tri stebre, pri čemer seštevek ur v vseh stebrih ob koncu leta ne sme presegati učiteljeve letne delovne obveznosti. Če jo, se mu presežek izplača kot delo preko polnega delovnega časa.