c S
V sindikatih opozorili na vladno zavezo o kritju povečanih stroškov dela 02.02.2019 07:49 Ljubljana, 01. februarja (STA) - Sindikalista Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj o razlogih za povišanje cen javnih storitev v nekaterih občinah ne želita ugibati. Počivavšek je spomnil na zavezo vlade, da bodo povečani stroški dela, ki izhajajo iz dogovora s sindikati, upoštevani pri plačevanju storitev, ne glede na to, ali se plačujejo posredno ali neposredno iz proračuna.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije in vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je opozoril, da so podatki različni in da zvišanja cen nekaterih storitev tudi sicer ne sledijo zvišanjem plač. Nekateri namreč dvig plač izkoristijo za to, da sami še bolj zvišajo cene storitev in s tem rešujejo druge težave.

Tako so denimo tudi nekatera zasebna podjetja dvig minimalne plače izkoristila za to, da so svoje storitve podražila za 20 odstotkov, je ponazoril. Tudi v primerih zvišanja plač v javnih zavodih bi bilo tako po mnenju Štruklja treba pogledati vsak primer posebej. Je pa že vnaprej odločno zavrnil morebitno sklepanje, da bi bili za takšne podražitve lahko odgovorni sindikati.

Tudi Jakob Počivavšek, ki je v pogajanjih z vlado vodil koordinacijo stavkovnih odborov več sindikatov, ni želel ugibati, v kolikšni meri so zvišanja cen utemeljena. V segmentu, v katerem so storitve financirane iz javnih sredstev, bi sredstva za zvišanje plač po njegovih besedah brez dvoma morala zagotoviti vlada. Zavezala se je namreč, da bodo povečani stroški dela, ki izhajajo iz dogovora s sindikati, upoštevani pri plačevanju storitev, naj se plačujejo posredno ali neposredno iz proračuna.

Na ministrstvu za delo so glede zagotavljanja sredstev domovom za starejše pojasnili, da v obstoječem sistemu osnovne in socialne storitve plačujejo upravičenci in zavezanci (družinski člani oziroma občine). Bivanje, vzdrževanje prostorov in perila, prehrana, socialna oskrba ter varstvo se v domovih za starejše plača. Vzrok za povišanje cen storitve, ki jo plača uporabnik, so tako višji stroški dela za kader, ki v domovih za starejše izvaja te storitve.

"V delu, ki se nanaša na zagotavljanje zdravstvene oskrbe, pa je storitev financirana iz zdravstvene blagajne (ZZZS). Država lahko zagotovi dodatna sredstva za pokritje tistega dela stroškov zaradi zvišanja plač, ki ga financira, zato si prizadevamo za ustrezen dvig sredstev, ki jih domovom za starejše namenja ZZZS," so še zapisali.

Ob tem pa so na ministrstvu opozorili, da so bili v zadnjem obdobju odpravljeni vsi varčevalni ukrepi na področju družinske in socialne politike. Zvišali so se socialno varstveni prejemki, denarna socialna pomoč in varstveni dodatek, ki je namenjen starejšim od 63 let (ženske) oz. od 65 let (moški). So pa tudi na ministrstvu prepričani, da je treba na področju institucionalnega varstva starejših izboljšati dostopnost storitev, kar je po njihovih navedbah možno le s sprejetjem sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, "saj se je zaradi napredka medicine in višjega življenjskega standarda skupina starejših oseb, ki potrebuje oskrbo, v zadnjih desetletjih bistveno povečala".