c S
Po dvigu plač v javnem sektorju nekatere podražitve 02.02.2019 07:49 Ljubljana, 01. februarja (STA) - Po dogovoru o višjih plačah v javnem sektorju, ki jih bodo zaposleni prvič prejeli februarja z januarsko plačo, smo priče podražitvam; po oskrbninah v domovih za starejše, se dražijo tudi vrtci. Višje plače bi lahko bile tudi med razlogi za dvige premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in storitve pomoči na domu.

Cene socialnovarstvenih storitev v domovih za starejše se praviloma usklajujejo enkrat letno, in sicer s 1. marcem. Dodatna uskladitev je možna, če je dvig stroškov dela za 1,5 odstotka višji od zadnje uskladitve. S 1. januarjem pa so se na podlagi sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam stroški dela povečali za približno štiri odstotke, so pojasnili na ministrstvu za delo. Kot so zapisali, "stroški dela predstavljajo v povprečju 50 odstotkov v strukturi cene, kar pomeni pri štiriodstotnem dvigu plač za dva odstotka višjo ceno storitve".

Po podatkih ministrstva se je za uskladitev cen storitev s 1. januarjem odločilo 60 odstotkov vseh izvajalcev, pri čemer so upoštevali priporočilo ministrstva in dvig cen v povprečju ne presega dveh odstotkov. Bodo pa lahko izvajalci cene dodatno povišali s 1. marcem zaradi spremembe ostalih elementov cene (stroški materiala in storitev, stroški investicijskega vzdrževanja, stroški amortizacije ter stroški financiranja). Po oceni ministrstva bodo izvajalci, ki cen v začetku leta niso uskladili, te povečali v povprečju za dva do tri odstotke. Izvajalci, ki so cene v začetku leta že spremenili, pa bodo lahko cene dodatno povečali za odstotek.

V nekaterih občinah vrtci dražji za od tri do deset odstotkov

Dražijo se tudi vrtci. Občinski sveti, ki potrjujejo cene programov vrtcev, so v nekaterih občinah že prižgali zeleno luč za dvig. Februarja bodo višje položnice na primer prejeli starši otrok, ki obiskujejo ptujski vrtec. Višje cene so že določili tudi v Velenju in Kranju. Določeni pa so, odvisno od programa in občine, za od tri pa do desetodstotni dvigi.

Da je podražitev neposredna posledica dogovora s sindikati, je zatrdila ptujska županja Nuška Gajšek in dodala, da stroški dela v vrtcu znašajo več kot 80 odstotkov cene. Občine so že brez tega dodatnega bremena po njenem mnenju podhranjene, ptujska po njenih izračunih za skoraj 20 odstotkov, glede na vse tisto, kar ji država nalaga.

Del bremena višjih cen se bo prenesel na starše. "Če bi staršem želeli subvencionirati višjo ceno in se jim torej podražitev ne bi poznala na položnici, bi občino to na letni ravni stalo več kot 400.000 evrov. Iz proračuna že namenjamo 3,4 milijona evrov, dodatna sredstva pa bi lahko zagotovili le, če bi neposredno posegli v investicijski denar, ki ga je že tako premalo," je dejala Gajškova, ki tako ne vidi možnosti, da bi občina breme prevzela nase.

V Velenju, kjer so svetniki prav tako že potrdili višje cene vrtcev, so na spletni strani pojasnili, da bo občina za povišanje stroškov programov vrtcev namenila približno 500.000 evrov več proračunskih sredstev. Povečanje stroška vrtca za starše pa je odvisno od dohodkovnega razreda, starosti otroka in oddelka, v katerega je otrok vpisan.

Starši v petem dohodkovnem razredu, ki jih je v velenjskem vrtcu največ, bodo za otroke iz prvega starostnega obdobja plačevali 14,92 evra več na mesec, za otroka v kombiniranem oddelku 11,67 evra več in za otroka v drugem starostnem obdobju 11,08 evra več. Tistim z najnižjimi dohodki se bo sprememba poznala v višini približno treh ali štirih evrov, za tiste z najvišjimi dohodki pa tudi do 32,84 evra.

Tudi v nekaterih drugih občinah so se že odločili za dvige cen vrtcev, še v nekaterih, denimo Novem mestu, pa imajo takšne predloge na mizi. V Mariboru in Ljubljani naj bi počakali na preračune po izplačilu januarskih plač ter na tej podlagi oblikovali rešitev.

Poleg dviga plač z začetkom letošnjega leta pa na stroške vrtcev vplivajo še nekatera s sindikati dogovorjena povišanja pri stroških dela, kot so regres ali jubilejne nagrade, opozarjajo v občinah.

Ministrstvo: Na dvig cen ne vplivajo le višje plače

Na ministrstvu za izobraževanje pravijo, da strošek dela zaposlenih v vrtcu kot eden od elementov, ki se upošteva pri izračunu cene programa vrtca, vpliva tudi na določitev novih cen programov, ki jih sprejemajo občine. A podatki o dvigu cen programov po občinah kažejo, da se cene različno povišujejo in da na dvig cen ne vplivajo samo višje plače, temveč so prisotni tudi drugi razlogi, na primer da se cene že več let niso spremenile, da se je zaradi starosti otrok spremenila struktura oddelkov v vrtcih, pa izobrazba in starost zaposlenih ...

Ob tem so zagotovili, da ministrstvo temu vprašanju posveča veliko pozornosti. Preučujejo tudi možnost sprememb pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, "da bi zagotovili večje poenotenje posameznih elementov, ki sestavljajo cene programov in s tem tudi bolj poenotene cene". Ker gre za pravilnik, ki posega na področje pristojnosti občin, bo ministrstvo pri oblikovanju predlogov in novih rešitev upoštevalo stališča reprezentativnih združenj občin in vrtcev ter drugih deležnikov, so še napovedali.

Dogovor s sindikati pa bi lahko vplival tudi na druge postavke občin. Kot so zapisali na velenjski občini, so morali dvigniti tudi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.