c S
Šmarska občina bo z gradnjo kopališča počakala na evropska sredstva 03.02.2019 08:49 Šmarje pri Jelšah, 02. februarja (STA) - Šmarski občinski svetniki so na seji prejšnji teden pri obravnavi proračuna za letos spregovorili tudi o gradnji letnega bazena, katere vrednost je ocenjena na 1,8 milijona evrov. Svetniki so bili soglasni, da bo občina zaenkrat pridobila gradbeno dokumentacijo, z izvedbo projekta pa bo počakala do pridobitve evropskih sredstev.

Po besedah šmarskega župana Matije Čakša bo občina v letošnjem proračunu za gradnjo 87 oskrbovanih stanovanj, za katera si prizadeva že več let, namenila 300.000 evrov. Vrednost projekta je sicer ocenjena na slabih šest milijonov evrov, finančno pomoč pa pričakuje tudi od republiškega stanovanjskega sklada.

Stanovanja bodo eno- in dvoposteljna s skupno 123 posteljami ter dnevnim in medgeneracijskim centrom, ki naj bi imel 5824 kvadratnih metrov notranjih in 4800 kvadratnih metrov zunanjih površin.

Po večletnih pripravah je šmarski občinski svet leta 2014 sprejel odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve domačije. Projekt naj bi uresničili prek javno-zasebnega partnerstva.

Letošnji proračun sicer predvideva 12 milijonov evrov prihodkov, kar je 26 odstotkov več kot lani, odhodki pa naj bi porasli za 15 odstotkov na 12,3 milijona evrov. Največ denarja je namenjenega cestni infrastrukturi, in sicer skoraj 800.000 evrov.

Za energetsko sanacijo devetih občinskih stavb bo občina v letošnjem proračunu zagotovila skoraj 280.000 evrov, celoten projekt pa je ocenjen na 1,9 milijona evrov. Izbrani koncesionar Petrol bo zagotovil več kot 960.000 evrov, kohezijska sredstva pa znašajo nekaj manj kot 725.000 evrov.

Letos se bo občina lotila tudi izgradnje telovadnice pri podružnični osnovni šoli v Zibiki, v ta namen pa je v proračunu zagotovljenih 52.000 evrov. Za izgradnjo kanalizacije v krajevni skupnosti Grobelno pa je namenjenih 264.200 evrov.

Šmarska občina bo tako za naložbe v letošnjem proračunu namenila skupno dobrih pet milijonov evrov.