c S
Večji razlaščenci pozdravljajo premik v reševanju spora o izbrisih v bankah 04.02.2019 11:16 Ljubljana, 04. februarja (STA) - Večji razlaščenci kvalificiranih obveznosti v leta 2013 in 2014 podržavljenih bankah so pozdravili potezo ministrstva za finance, ki je predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank poslalo v javno obravnavo. "Že ves čas opozarjamo na nujnost tega zakona," so danes povedali v Savi Re.

Družba Sava Re je ena od predstavnikov nekaterih večjih imetnikov izbrisanih finančnih instrumentov, med njimi pa so še Zavarovalnica Sava, Adriatic Slovenica, Prva, Skupina Prva, Sava pokojninska družba, KBM Infond, Lon, KD Skladi po pripojitvi podsklada Ilirika Modra kombinacija fleksibilni, in Fondi Slloveno - Kosovar i Pensioneve, so spomnili v Savi Re.

Kot so povedali, potezo ministrstva pozdravljajo, saj predstavniki nekaterih večjih imetnikov izbrisanih finančnih instrumentov ves čas opozarjajo na nujnost sprejetja zakona, ki bo uresničil določbe ustavnega sodišča v razumnem času. "Novega predloga zakona še ne moremo komentirati, saj se z vsebino še nismo seznanili. Po natančni analizi pa bomo podali svoje pripombe v predvidenem roku," so napovedali.

V dosedanjih poizkusih priprave in sprejetja zakona so predstavniki nekaterih večjih imetnikov izbrisanih finančnih instrumentov opozarjali predvsem na to, da mora biti nekdanjim imetnikom že pred vložitvijo tožb omogočen dostop do podatkov in dokumentov, ki jih potrebujejo za njihovo pripravo, in da morajo imeti za to dovolj časa, so povzeli.

Spomnili so še na pomembnost tega, da zakon sledi zahtevi ustavnega sodišča po hitrem, ekonomičnem in uniformnem postopku ter enotni odločitvi sodišča za vse oškodovance, da je definicija pravilne obravnave kvalificiranih obveznosti v skladu s pravico do popolne odškodnine, da višino odškodnine določi sodišče in da se pri poučenih in nepoučenih vlagateljih upošteva enakost položaja.

Ministrstvo za finance je predlog zakona, ki bo po njihovem prepričanju zagotovil učinkovito sodno varstvo po izbrisih v bankah, v javnost poslalo v petek. Zainteresirani lahko pripombe nanj podajo do 5. marca. Tak zakon bi se po napotilu ustavnega sodišča moral uveljaviti že do sredine maja 2017. Prejšnji predlog je obstal v parlamentarnem postopku v prejšnjem sklicu DZ.