c S
Izteka se čas za uveljavljanje olajšave pri otrocih 04.02.2019 07:30 Ljubljana, 03. februarja (STA) - Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je tudi letos 5. februar, vendar pa bodo lahko tisti, ki se bodo odločili za oddajo vloge po elektronski poti, to storili vse do 20. februarja. Za oddajo vloge bodo torej imeli več časa, ob tem pa lahko vračilo dohodnine pričakujejo prej kot sicer.

Vlogo morajo oddati zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oz. so jo uveljavljali, a želijo te podatke spremeniti.

Vzdrževani družinski člani so vsi otroci do 18. leta starosti, lahko pa tudi starejši otroci, zakonski partnerji in starši zavezanca, če izpolnjujejo posebne pogoje. Najbolj enostavno je, da jih zavezanci za dohodnino uveljavljajo že med letom pri izračunu akontacije dohodnine na mesečni ravni.

Zavezanec, ki med letom olajšave ni uveljavljal, pa mora najpozneje do 5. februarja vložiti vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine. To velja tudi za tiste, ki so olajšavo uveljavljali, a jo želijo spremeniti.

Zavezanec lahko vlogo odda osebno ali po pošti na pristojni finančni urad, še bolj enostavno in hitreje pa lahko to stori po elektronski poti.

Že doslej so imeli zavezanci možnost oddaje vloge prek portala Finančne uprave RS (Furs) eDavki, letos prvič pa imajo na voljo oddajo vloge tudi prek aplikacije za pametne telefone. Prednost uporabe aplikacije je tudi v tem, da uporabniku ponudi predhodno izpolnjen obrazec s podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge.

Tako za vloge prek mobilne aplikacije kot spletnega portala velja, da imajo zavezanci nekaj več časa kot pa za oddajo vloge na papirnatih obrazcih. Na Fursu jih bodo namreč sprejemali vse do 20. februarja.

Hkrati bo obdelava tako prispelih vlog enostavnejša in hitrejša, zato bodo lahko ti zavezanci v primeru priznane posebne olajšave in preplačila dohodnine prejeli vračilo dohodnine na svoj bančni račun 13 dni prej, kot je zakonsko določen rok.

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane vsako leto odda približno 240.000 zavezancev, od katerih se jih vsako leto več odloča za uporabo elektronske poti. Lani je vlogo prek portala eDavki oddalo 40.000 zavezancev, kar je trikrat več kot leta 2016, letos je doslej rast že 85-odstotna, so povedali na Fursu.

Olajšavo se sicer bolj izplača uveljavljati tistemu od staršev, ki ima večjo plačo. Lahko jo seveda uveljavljata tudi oba, vendar si morata v tem primeru čas uveljavljanja olajšave razdeliti tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev (npr. vsak po 6 mesecev). Pri optimiziranju davčne obveznosti si lahko pomagata s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki.

Če zavezanec olajšave ne uveljavlja niti na mesečni niti na letni ravni, bo prejel informativni izračun dohodnine, v katerem olajšava ne bo upoštevana. To pa pomeni, da bo moral doplačati več oz. bo prejel manjše vračilo dohodnine, kot bi ga sicer. Olajšavo bo lahko uveljavljal tudi še po prejemu informativnega izračuna, s tem da bo nanj podal ugovor, a bo morebitno vračilo dohodnine prejel pozneje.