c S
Največ zaposlenih je v mikro podjetjih, največ prihodkov ustvarijo velika podjetja 04.02.2019 07:22 Ljubljana, 03. februarja (STA) - Od okoli 140.000 podjetij, ki so leta 2017 delovala v Sloveniji, je bilo skoraj 95 odstotkov mikro podjetij. Ta so zaposlovala več kot tretjino od skupno 627.000 vseh zaposlenih. Največ prihodkov, dobro tretjino vseh, pa so ustvarila velika podjetja, kažejo statistični podatki.

V Sloveniji je leta 2017 poslovalo 142.574 podjetij. Daleč največ, 94,7 odstotka, je bilo mikro podjetij, torej tistih z do devetimi zaposlenimi. Sledila so majhna podjetja (do 49 zaposlenih) s 4,3 odstotka, srednje velika podjetja (do 249 zaposlenih) z 0,8 odstotka in velika podjetja (250 in več zaposlenih) z 0,2 odstotka, kaže publikacija državnega statističnega urada Statopis 2018.

Vsa podjetja so s prodajo ustvarila skupno 96 milijard evrov prihodkov. Od tega največ, 34,3 odstotka, velika podjetja. Srednje velika podjetja so ustvarila 23,2 odstotka vseh prihodkov, mikro podjetja 21,8 odstotka, majhna podjetja pa 20,7 odstotka.

Tudi dodane vrednosti - te so vsa podjetja ustvarila 23 milijonov evrov - so največ ustvarila velika podjetja, 35,8 odstotka. Sledila so mikro podjetja s 23,5 odstotka, srednje velika podjetja z 21,2 odstotka in majhna podjetja z 19,5 odstotka.

Največji delež prihodka od prodaje so ustvarila podjetja v industriji (40 odstotkov), ta so bila prva tudi po deležu ustvarjene dodane vrednosti (43 odstotkov). Najmanj prihodka in dodane vrednosti so ustvarila podjetja v gradbeništvu (pet oz. šest odstotkov).

Industrijska podjetja - v dejavnostih rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z električno energijo, plinom in paro ter oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki - so prihodek od prodaje glede na leto 2016 zvišala za 11 odstotkov, kar je bila največja letna rast v zadnjih desetih letih.

V predelovalnih dejavnostih je leta 2017 delovalo skoraj 20.000 podjetij. Med temi so prihodek od prodaje glede na leto 2016 najbolj zvišala podjetja v proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 29 odstotkov), najbolj pa se je znižal podjetjem v proizvodnji oblačil (za 14 odstotkov). Na domačem trgu so največji delež svojih prihodkov ustvarili proizvajalci pijač (78 odstotkov) in proizvajalci živil (72 odstotka), na tujem trgu pa podjetja, ki so se ukvarjala s proizvodnjo drugih vozil in plovil (95 odstotkov).

V vseh podjetjih v Sloveniji skupaj je leta 2017 delalo 627.609 oseb. Največji delež teh, 35 odstotkov, so zaposlovala mikro podjetja. Velika podjetja so jih zaposlovala 27,3 odstotka, srednje velika podjetja 19,1 odstotka in majhna podjetja 18,6 odstotka.

"Rast prihodka od prodaje in rast števila oseb, ki delajo, sta bili v 2017 na medletni ravni najvišji v zadnjih 10 letih," so zapisali v statističnem uradu.

V daljšem obdobju se je vrednost kazalnikov poslovanja podjetij izraziteje zvišala v dejavnosti poslovanje z nepremičninami. Podjetij, registriranih za dejavnost oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, je bilo v letu 2017 dvakrat toliko kot leta 2010. Prihodek in dodana vrednost teh podjetij ter število oseb, ki so delale v njih, pa so bili za več kot 60 odstotkov višji kot v 2010.