c S
V Občini Krško za naložbe letos 17 milijonov evrov 04.02.2019 07:19 Krško, 03. februarja (STA) - Krški svetniki so na nedavni seji sprejeli odlok o letošnjem proračunu, načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest do leta 2022 ter letni športni program. Prihodki občine bodo letos dosegli 40,6 milijona evrov in odhodki 41,4 milijona evrov, nekaj manj kot 17 milijonov evrov bo občina namenila naložbam.

Krški župan Miran Stanko je med večjimi naložbami izpostavil širitev gasilskega doma krške poklicne gasilske enote in videmskih prostovoljnih gasilcev, krški podjetniški inkubator, ki naj bi ga vzpostavili v mestnem središču in za katerega bo občina kandidirala na razpisu gospodarskega ministrstva, ter začetek prenove Valvasorjeve knjižnice in gradnje tamkajšnjega prizidka.

Med drugimi naložbami bodo še končanje gradnje večnamenskega doma na Zdolah, modernizacija občinskih cest, končanje gradnje krške obvoznice, gradnja novega nizkoenergijskega vrtca na Senovem, dozidava in rekonstrukcija Osnovne šole Koprivnica, ureditev Cankarjeve ulice v Krškem in pločnika na Zdolah, ureditev trga na Raki, ureditev parkirišč ob železnici v Krškem, nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture Gorica, Jelše, Veliki Podlog in Pristava ter končanje gradnje krške mrliške vežice.

Med naložbami, ki jih bodo v krški občini začeli pripravljati letos, bosta osnovna šola in otroški vrtec v Velikem Podlogu, energetska sanacija Doma XIV. divizije Senovo, začetek izvajanja zavez strategije razvoja turizma, ureditev ceste med ulico Staneta Žagarja in Grebenčevo ulico ter prenova tribune v športni dvorani pri Šolskem centru Krško-Sevnica.

Svetniki so med drugim potrdili tudi načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest do leta 2022. Krška občina bo sicer letos dodatnih 200.000 evrov namenila za prenovo cest drugega reda oz. cest, za katere skrbijo krajevne skupnosti.

Krški svetniki so na četrtkovi seji potrdili še letošnji letni športni program v višini milijon evrov. Od tega zneska bodo nekaj več kot 600.000 evrov namenili za športna društva, preostanek pa za delovanje Športne zveze in za naložbe na tem področju.