c S
Stekla je likvidacija tiskarne Gorenjski tisk storitve 01.02.2019 13:40 Kranj, 01. februarja (STA) - Okrožno sodišče v Kranju je danes v skladu z napovedmi v sodni register vpisalo začetek likvidacije tiskarne in knjigoveznice Gorenjski tisk storitve. Lastnik MSIN se je za prenehanje družbe odločil zaradi njenega slabega poslovanja. Delo bo s tem izgubilo okoli 115 ljudi, pri čemer se jih bo približno 30 prezaposlilo v škofjeloški EGP.

Za likvidacijskega upravitelja družbe, za katero so lastniki že 28. januarja sprejeli sklep o prenehanju in začetku likvidacije, je bil imenovan sedanji direktor Bojan Kos. Upniki imajo 30 dni časa za prijavo terjatev, izhaja iz današnje objave na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve.

Razlog za likvidacijo družbe je večletna izguba in spoznanje, da tiskarska dejavnost ni več perspektivna. Kot pojasnjuje generalni direktor družbe MSIN Marko Mohar, je povpraševanje po knjigah vse manjše, na kar vplivajo elektronski mediji. To se kaže tudi v stečajih založb z dolgoletno tradicijo, kar družbi Gorenjski tisk storitve prinaša še odpise terjatev in sodne stroške izterjav.

Problem so tudi visoka vlaganja, ki so potrebna za novo opremo, saj pomembnejši stroji stanejo od 1,5 do 2,5 milijona evrov. Kljub temu so v zadnjih letih v poskusu ohranitve delovanja podjetja vlagali v vzdrževanje strojne opreme, s čimer so izboljšali proizvodnjo, lani pa so najeli tudi dodatni tiskarski stroj.

Z mehkimi ukrepi so skušali čim bolj zmanjšati število zaposlenih, vendar so bili stroški dela in fiksni stroški še vedno previsoki. Leta 2017 je družba ob 10,5 milijona evrov prihodkov od prodaje ustvarila več kot 400.000 evrov izgube. Tudi v lanskem rekordnem poslovnem letu je Gorenjski tisk storitve kot edino podjetje v skupini MSIN beležilo slabe rezultate.

Dvig minimalne plače je možnosti za preživetje še dodatno poslabšal, pri čemer je Mohar opozoril predvsem na dodaten skok v naslednjem letu, ko se iz minimalne plače izvzamejo dodatki na delovno dobo. Izpostavil je tudi povprečno starost kolektiva in visok odstotek bolniške odsotnosti.

"Nadaljevanje poslovanja v takšni obliki bi privedlo do stečaja družbe, zato se s predvidenim rednim postopkom prenehanja družbe poskuša čim bolj omiliti negativne posledice, saj bodo v postopku likvidacije v celoti poplačani vsi upniki," je sklenil Mohar, ki je spomnil tudi na neuspešne poskuse prodaje podjetja strateškim kupcem, med katerimi so tudi velike kitajske tiskarne.

Gorenjski tisk, ki je največkrat nagrajena slovenska tiskarna na področju izdelave knjig, velja za slovenskega paradnega konja tiskarske panoge. Pred desetletjem je za prevzem Gorenjskega tiska potekal pravi boj med Martinom Odlazkom in Markom Moharjem ter Matjažem Satlerjem, v katerem sta slavila slednja. Po prevzemu kranjske družbe je MSIN proizvodnjo kartonske embalaže Gorenjskega tiska iz Kranja preselil v svoje drugo hčerinsko podjetje EGP v Škofji Loki.

Tudi to naj bi botrovalo izgubi podjetja Gorenjski tisk storitve, ki je ostalo v Kranju. "Nekateri delavci v tiskarni so že tedaj slutili, da se podjetju ne obeta nič dobrega, saj sta bili tisk in papirništvo kompatibilni dejavnosti, ki sta se dopolnjevali in finančno pokrivali," pravi predsednica Sveta gorenjskih sindikatov Nežka Bozovičar, ki zastopa delavce.

Med 115 zaposlenimi jih bo predvidoma 30 našlo zaposlitev v škofjeloškem Embalažno grafičnem podjetju EGP. Tudi ostali delavci pa imajo zaradi trenutnih precejšnjih potreb na trgu dela dobre možnosti pri iskanju nove zaposlitve. Največ priložnosti za delavce tega podjetja Dubravka Furar iz kranjske območne območne enote Zavoda RS za zaposlovanje glede na njihove kompetence vidi v vseh predelovalnih dejavnostih.