c S
Nadzorni svet Term Topolšica razrešil direktorico Fijavž Špehovo 01.02.2019 10:11 Topolšica, 01. februarja (STA) - Nadzorni svet Term Topolšica je razrešil direktorico družbe Lidijo Fijavž Špeh, ki je terme vodila kar 30 let. Za njen odpoklic so se nadzorniki odločili, ker je bilo ugotovljenih več hujših kršitev pri poslovanju, katere je v predreviziji opazil in nanje opozoril tudi revizor, je povedal predsednik nadzornega sveta Peter Krivc.

Hujše kršitve se po Krivčevih besedah nanašajo predvsem na nepravilno obračunavanje stroška amortizacije, nerealno računovodsko ocenjene življenjske dobe nepremičnin, nekatere tudi prek 130 let, prenizko prikazane stroške poslovanja kot posledice neobračunavanja nadurnega dela ter prenapihnjene prihodke zaradi izdaje darilnih bonov, ki niso bili nikoli plačani.

Krivc ocenjuje, da bodo imele Terme Topolšica v letu 2018 večmilijonsko izgubo, ki bo posledica predvsem prenapihnjene vrednosti sredstev, prenizkih stopenj amortizacije ter nepravilnega knjiženja stroškov v preteklih letih.

"Dolga je bilo konec leta 2018 še za 7,5 milijona evrov, kar je glede na trenutno poslovanje veliko preveč," je še dejal Krivc.

Od novega direktorja term Bojana Trifkovića pa prvi nadzornik pričakuje čim prejšnjo stabilizacijo poslovanja ter znižanje stroškov in zadolžitve.

Terme Topolšica so od lani v večinski, 61-odstotni lasti ljubljanske družbe Intus Invest, drugi največji lastnik s 25-odstotni deležem pa je Združenje multiple skleroze Slovenije.