c S
Vlada z aktivnostmi za uresničevanje zavez iz stavkovnih sporazumov 31.01.2019 15:48 Ljubljana, 31. januarja (STA) - Vlada se je danes seznanila z informacijo o zavezah iz sporazumov o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja, ki so bili sklenjeni v lanskem letu. Pristojnim organom nalaga zadolžitve v zvezi s posameznimi zavezami in določa način ter roke za njihovo realizacijo.

S podpisanimi sporazumi so se med drugim zavezali, da bodo začeli usklajevanja sprememb krovne zakonodaje, tako plačnega zakona kot zakona o javnih uslužbencih, lotili pa naj bi se tudi odpravljanja morebitnih neupravičenih razlik v sistemih napredovanja med in znotraj dejavnosti.

Preučili bodo določbe glede redne delovne uspešnosti in poskušali oblikovati kriterije, s katerimi bi postopek poenostavili in v večji meri dosegli, da so res nagrajeni javni uslužbenci, ki dosegajo nadpovprečne rezultate. Za področja zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene in babiške nege so predvideli roke za sprejem standardov in normativov. Vlada pa se je zavezala tudi, da bo začela pogajanja s sindikati o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo.

Kot so sporočili po današnji seji, je vlada danes imenovala svojo skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Prav tako je vlada imenovala pogajalske skupine za pogajanja o posameznih normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti oziroma poklicev.