c S
DZ potrdil zakon o koncesijah 31.01.2019 16:30 DZ je danes z 49 glasovi za in 35 proti sprejel zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah. Ta v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo, kar bi Slovenija že morala storiti. Evropska komisija zaradi tega državo toži, grozi ji tudi denarna kazen.

Sloveniji zaradi nepravočasne implementacije evropske direktive, ki velja že od leta 2014, za vsak dan neprenosa grozi 8992 evrov kazni.

"Predlog zakona za koncesije, ki se bodo podeljevale skladno s tem zakonom, določa predvsem, kako se koncesije podeljujejo, to je pravila glede postopkov izbiranja koncesionarjev, vsebino odločitve o koncesionarju, samo koncesijsko pogodbo in njeno spreminjanje v času trajanja pogodbe ter pravila glede izvajanja koncesije s podizvajalci," je v predstavitvi v DZ pojasnil državni sekretar na finančnem ministrstvu Metod Dragonja.

Zakon medtem ne določa, na katerih področjih se koncesije podeljujejo in ne zavezuje koncedentov, da morajo koncesije podeliti. Koncendent lahko namreč svoje naloge vedno izvaja sam. Če pa odloči za podelitev koncesije, mora pri izbiri koncesionarja slediti določbam tega zakona.

Zakon bo sicer veljal za koncesije, katerih vrednost je enaka ali višje od mejne vrednosti iz direktive, ki trenutno znaša 5,548 milijona evrov, in niso opredeljene kot izjema, za katere se zakon ne uporablja. Izjeme so npr. določene oskrba s pitno vodo, elektronske komunikacije, linijski potniški prevozi, področje obrambe in varnosti, negospodarske storitve splošnega pomena.

Kot je še dejal Dragonja, predlog zakona o postopku izbire koncesionarjev ne prinaša bistvenih novosti, saj že dosedanja zakonodaja določa javni razpis, znotraj katerega je treba utemeljiti tudi upravičenost podelitve posamezne koncesije.

V predstavitvi poslanskih stališč so podporo zakonu napovedali v LMŠ, SMC, SD, SAB, DeSUS in NSi, ob tem pa so v SMC, SAB in DeSUS finančnemu ministrstvu predlagali, naj razmisli o pripravi novega zakona, ki bi posamične koncesije uredil na enem mestu, v NSi pa, naj bdi nad izvajanjem zakona in ga potrebi optimira.

Da bi bilo smotrno, da se koncesije uredijo enotno za vse, z enakimi pravila za vse in transparentnim sistemom, je medtem dejal poslanec SDS Andrej Šircelj, ki je ocenil, da bo zakon povzročil nejasnosti in pravno negotovost v državi glede koncesij. Da bo zakon povzročil še več nejasnosti, so ocenili tudi v Levici in SNS.