c S
Kaj je vzdrževalec likvidnosti? 31.01.2019 15:07 Ljubljana, 31. januarja (STA) - Vzdrževalec likvidnosti je borzni član, ki zagotavlja likvidnost določenega vrednostnega papirja z obveznim dnevnim zagotavljanjem omejenih naročil za nakup in prodajo na trgu v določenem tečajnem razmiku ter sklepanjem poslov na podlagi teh naročil v svojem imenu in za svoj račun.

Cilj uveljavitve vzdrževalcev likvidnosti je predvsem povečanje likvidnosti na trgu kapitala. Ključna naloga borze je namreč vsem vlagateljem zagotoviti vstop oziroma izstop iz delniških naložb po bolj pošteni tržni ceni. Sistem vzdrževalcev likvidnosti lahko pripomore k dosegu tega cilja, saj se z njim povečuje globina trga in zmanjšuje razlika med nakupnimi in prodajnimi tečaji.

S pridobitvijo vzdrževalca likvidnosti vrednostni papir, s katerim se trguje v avkcijskem načinu trgovanja, preide v neprekinjeno trgovanje. Ureditev vzdrževanja likvidnosti je predvidena za vse segmente vrednostnih papirjev.

Učinki izvajanja storitve vzdrževanja likvidnosti so zmanjšanje razponov med ponudbo in povpraševanjem, povečanje globine trga, zmanjšanje spremenljivosti tečajev in povečanje trgovanja.

Vir: Spletna stran Ljubljanske borze