c S
Državni proračun končal leto 2018 s pol milijarde evrov presežka 31.01.2019 15:07 Ljubljana, 31. januarja (STA) - V državnem proračunu je konec leta 2018 ostalo več kot pol milijarde evrov presežka, potem ko je leto prej še beležil primanjkljaj. Presežek je predvsem posledica prejema več kot 200 milijonov evrov zadržanih sredstev iz proračuna EU, ki smo jih že porabili v prejšnji finančni perspektivi, ter 270 milijonov evrov dividend od NLB.

V državni proračun se je v letu 2018 po predhodnih podatkih steklo 10 milijard evrov prihodkov, kar je 13,3 odstotka več kot leto prej. Odhodki so se medtem povečali le za 3,4 odstotka na 9,46 milijarde evrov. Presežek državnega proračuna je po predhodnih podatkih znašal 536,9 milijona evrov, kar je 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda, so sporočili s finančnega ministrstva.

Kot so pojasnili, je Slovenija lani med drugim prejela 207,6 milijona evrov zadržanih sredstev iz proračuna EU, ki smo jih že porabili v pretekli finančni perspektivi 2007-2013. Hkrati je uspešno črpala tudi sredstva nove finančne perspektive 2014-2020 in prihodki iz naslova prejetih sredstev EU so se lani povečali za 101 odstotek.

Od NLB pa je država prejela za 270,6 milijona evrov dividend, kar je za skoraj tretjino povečalo nedavčne prihodke. Prejete dividende s strani NLB se vrednoti kot enkraten priliv, ki ne pomeni trajnega dviga nedavčnih prihodkov.

K rasti prihodkov je velik delež prispevala tudi rast davčnih prihodkov, ta je bila 6,9-odstotna. Dohodnine se je lani v proračun steklo 16,4 odstotka več kot leto prej, davka na dodano vrednost 7,2 odstotka več, davka od dohodkov pravnih oseb pa 10,4 odstotka več. Do rasti prihodkov od davka od dohodkov pravnih oseb je prišlo zaradi višjih akontacij, ki so bile posledica boljšega poslovanja podjetij v letu 2017, so pojasnili na ministrstvu.

Davkov je država lani pobrala skupaj 8,25 milijarde evrov. K temu je dohodnina prispevala 1,28 milijarde evrov, davek od dohodkov pravnih oseb 845,7 milijona evrov, davek na dodano vrednost pa 3,76 milijarde evrov.

Na strani odhodkov na finančnem ministrstvu izpostavljajo za skoraj 12 odstotkov manjše obveznosti za plačilo domačih in tujih obresti glede na leto 2017, znašale so 860,6 milijona evrov. "Znižanje obrestnih izdatkov v letu 2018 je rezultat aktivnega upravljanja javnega dolga," so poudarili.

So se pa za 4,5 odstotka povečale obveznosti za izplačilo plač in prispevkov, kar je predvsem posledica izvajanja dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju. Predvsem zaradi nakazila deset odstotkov kupnine od prodaje NLB novembra lani v demografski rezervni sklad, to je 66,95 milijona evrov, so se med drugim lani povečali tudi odhodki s postavk rezerve.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo še Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin, je v letu 2018 po predhodnih podatkih zabeležila približno 18,59 milijarde evrov prihodkov in 18,07 milijarde evrov odhodkov. Tu je presek znašal 520 milijonov evrov.