c S
Vlada imenovala tri nove nadzornike Kada 31.01.2019 14:09 Ljubljana, 31. januarja (STA) - Vlada je na današnji seji v nadzorni svet Kapitalske družbe (Kad) ponovno imenovala Borisa Žnidariča in Ladislava Rožiča, namesto Cirile Surina Zajc pa še Mirka Miklavčiča. Štiriletni mandat jim začne teči 2. februarja.

Kot so po seji vlade pojasnili na finančnem ministrstvu, se je vlada danes v vlogi skupščine seznanila, da v petek poteče mandat trem članom nadzornega sveta Kada Žnidariču, Surina Zajčevi in Rožiču. Zato je z 2. februarjem imenovala tri nove nadzornike, to so Žnidarič, Rožič in Miklavčič.

V skladu z zakonom o Slovenskem državnem holdingu (SDH) ima sicer nadzorni svet Kada šest članov: tri predlaga SDH, dva zveza oz. organizacija upokojencev na ravni države in enega sindikalna zveza oz. konfederacija, reprezentativna za območje države. Njihov mandat traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

V dosedanji sestavi nadzornega sveta sta Žnidarič in Surina Zajčeva zastopala interese upokojencev, Rožič pa sindikate.

Nadzornemu svetu Kada predseduje Stane Seničar, v njem pa sta še Aleksander Mervar in Natalija Stošicki.