c S
V Kranju ob projektu Gorki še dozidava šole in vrtca 31.01.2019 13:51 Kranj, 31. januarja (STA) - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji imenovali komisije in nadzorni odbor ter zaradi dviga plač v javnem sektorju zvišali ceno vrtcev. Podprli so tudi prerazporeditev 757.000 evrov v dozidavo vrtca in šole Simona Jenka. Gre za sredstva, ki so zaradi ugodne ponudbe ostala pri projektu Gorki, za katerega bodo pogodbo podpisali naslednji teden.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal novi kranjski župan Matjaž Rakovec, bo del sredstev, ki so bila v proračunu predvidena za projekt urejanja komunalne infrastrukture na področju Predoselj in Britofa, namenjen dozidavi in rekonstrukciji objekta Vrtec in Osnovna šola Simon Jenko - Center. Župan računa, da bi dela lahko začeli pred poletjem.

Še prej pa bo stekla izvedba projekta Gorki, saj bo pogodbo z najugodnejšima ponudnikoma Riko in Pirc Gradnje občina podpisala v torek. Vrednost del je 9,8 milijona evrov, pri čemer bodo stroški izvedbe dela fekalne kanalizacije s pripadajočo cesto sofinancirani iz evropskih in državnih sredstev.

Na sredini seji mestnega sveta so bile imenovane tudi komisije in nadzorni odbor, pri katerem so se pojavila opozorila, da manjše liste v njem niso zastopane. Nekaj razprave pa je sprožilo tudi povišanje cen vrtcev, ki staršem in občini prinaša za od tri do pet odstotkov višje cene. Kot je izpostavil Rakovec, je dvig cen posledica povišanja plač v javnem sektorju.

Kranjski podžupan Janez Černe je pojasnil, da se je plačna masa povečala kar za pol milijona evrov, vendar so uspeli z racionalizacijo v poslovanju vrtcev prihraniti 200.000 evrov, zato gre za približno 300.000 evrov visoko povečanje stroškov, ki si ga delijo starši in občina. Če cen ne bi dvignili, pa bi morali ta sredstva iskati v proračunu.

Na splošno je Rakovec ocenil, da je seja minila relativno mirno, čeprav v mestnem svetu še nima oblikovane koalicije. Niti še ni jasno, ali bo formalno koalicijo sploh vzpostavil. Černe je pojasnil, da je po eni strani koalicija potrebna, ker je glasovanje na sejah potem udobnejše, po drugi pa ni tako nujna, saj je ključno usklajevanje pred vsako sejo. "Bomo videli, kaj se bomo uspeli dogovoriti, so pa pritiski z vseh strani za koalicijo veliki," je dejal.

Brez sklenjene koalicije župan na sredini seji ni uspel s predlogom, da bi obravnavali odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj. Točko so umaknili z dnevnega reda, ker se ustrezna komisija do predloga odloka še ni opredelila. Černe pa je dejal, da bi odlok lahko vseeno obravnavali, saj se je do njega že pred leti opredelila pristojna komisija prejšnjega mestnega sveta.

Rakovec je pojasnil, da se jim s sprejetjem odloka mudi, ker je treba sedanje stanje uskladiti z zakonom in ker je v teku postopek za razpis direktorja zavoda, ki ga želijo izpeljati v skladu z veljavno zakonodajo, torej po novem odloku, ki ločuje poveljniško in direktorsko funkcijo. Mandat aktualnemu direktorju se sicer izreče maja.

Med pobudami in vprašanji so svetniki med drugim izpostavili Globus, glede katerega je Rakovec pojasnil, da tečejo pogovori z Gorenjsko banko, ki je lastnica dela stavbe, da bi ga občina odkupila ter iz Globusa naredila lep kulturni spomenik Kranja.