c S
V tretjem četrtletju leta 2018 pozitivna selitveni in naravni prirast 31.01.2019 12:46 Ljubljana, 31. januarja (STA) - Prvega oktobra 2018 je imela Slovenija 2.076.595 prebivalcev ali 6545 več kot tri mesece prej. Državni statistični urad ob tem izpostavlja izrazito pozitiven selitveni prirast v tretjem četrtletju leta 2018. Pozitiven pa je bil tudi naravni prirast.

Prebivalstvo Slovenije je prvega oktobra 2018 sestavljalo 1.034.966 moških in 1.041.629 žensk. Delež žensk, ki zelo počasi upada že vrsto let, je med državljani Slovenije znašal 51,2 odstotka. Med tujimi državljani je bilo žensk 34,6 odstotka, njihov delež pa se je po večletni rasti v prvih devetih mesecih leta 2018 znižal za 0,7 odstotne točke.

Število državljanov Slovenije se je v tretjem četrtletju leta 2018 zmanjšalo, število tujih državljanov pa povečalo, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Število državljanov Slovenije se je v tretjem četrtletju leta 2018 zmanjšalo za 52, število tujih državljanov pa se je povečalo za skoraj 6600, kar je 5,2-odstotno zvišanje. V istem časovnem obdobju se je v Slovenijo priselilo približno 6000 več prebivalcev, kot se jih je iz nje odselilo. Prvega oktobra 2018 je 133.520 tujcev predstavljalo 6,4 odstotka vseh prebivalcev Slovenije.

V tretjem četrtletju 2018 se je v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v enakem obdobju leta 2017. Priselilo se jih je 9947 ali za 86 odstotkov več kot v tretjem četrtletju leta 2017. Odselilo se je 3887 prebivalcev.

Selitveni prirast državljanov Slovenije je trideseto četrtletje zapored negativen, iz države se je odselilo 708 več državljanov Slovenije, kot priselilo. Število odseljenih državljanov Slovenije, ki je znašalo 1881, je bilo nižje od števila odseljenih tujih državljanov, slednjih je bilo 2006. Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven, priselilo se jih je 6768.

Statistični urad tudi navaja, da je bil v tretjem četrtletju leta 2018 v Sloveniji pozitiven naravni prirast. Rodilo se je 5239, umrlo pa 4754 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 303 ali 5,5 odstotka manjše, število umrlih pa za 169 ali 3,7 odstotka višje kot v istem obdobju lani. Vrednost naravnega prirasta na 1000 prebivalcev se je v enem letu znižala z 1,8 na 0,9.

V tretjem četrtletju 2018 je zakonsko zvezo sklenilo 2850 parov, razvezalo pa se je 490 parov. V primerjavi z istim obdobjem lani je bilo zabeleženih za odstotek več sklenitev zakonskih zvez in za 1,4 odstotka več razvez.

V tretjem četrtletju 2018 je bilo registriranih tudi 27.407 notranjih selitev ali za 14,2 odstotka manj kot v istem obdobju lani.