c S
Elektro Maribor znova z rekordno distribucijo električne energije 31.01.2019 12:44 Maribor, 31. januarja (STA) - Elektro Maribor je lani drugo leto zapored dosegel rekordno konično obremenitev, uporabnikom pa so distribuirali tudi največ električne energije doslej. Kot je povedal predsednik uprave Boris Sovič, je celotni odjem električne energije na območju njihove družbe lani znašal 2,3 teravatne ure, to pa je za 1,4 odstotka več kot leto prej.

"Četudi gre za relativno visoko rast, je bila ta na območju našega podjetja za približno pol odstotne točke šibkejša kot sicer v slovenski elektrodistribuciji, kar gre pripisati drugačnim gospodarskim in socialnim razmeram na tem območju," je na današnji novinarski konferenci v Mariboru povedal Sovič.

Konična moč je z 441 megavati dosegla najvišjo vrednost do sedaj in od leta 2015 narašča vsako leto, že dve leti zapored, kar je sicer redek pojav, pa po Sovičevih besedah predvsem v času izjemno nizkih temperatur dosega rekordno vrednost. Podatek o konični moči je zaradi dimenzioniranja omrežja za distributerje zelo pomemben, njena intenzivna rast pa jim narekuje ojačitve.

Gospodinjski odjem, ki predstavlja približno tretjino vsega odjema, v zadnjih dveh desetletjih ves čas, vendar zmerno narašča, lani za 0,9 odstotka. Medtem poslovni odjem izmenjaje narašča in pada. V kriznem letu 2008 je padel za skoraj šest odstotkov, padal je tudi med letoma 2011 in 2014, v zadnjih letih pa znova sorazmerno hitro narašča. Lani je narasel za 1,8, od leta 2014 pa skupaj že za osem odstotkov, kar kaže na povečanje gospodarskih aktivnosti.

Sicer pa so v Elektru Maribor lani 86 odstotkov potrebne energije prevzeli iz prenosnega omrežja, preostanek pa od lokalnih proizvodnih virov, predvsem malih elektrarn na obnovljive vire energije in iz soproizvodnje. Konec leta je bilo na njihovem območju mrežno integriranih 2241 proizvodnih virov, kar je 673 več kot leto prej.

Družba je lani znova beležila kar 27 dni z izrednimi vremenskimi razmerami, ki pa niso bile tako intenzivne kot v času vetroloma leta 2017 ali žledoloma v letu 2014. Sovič ob tem poudarja, da je bila kakovost oskrbe z elektriko tudi zaradi intenzivnih vlaganj v robustnost in naprednost omrežja lani ena najvišjih v zadnjih letih.

Kot je povedal prvi mož mariborskega elektrodistributerja, so lani realizirali za več kot 31,7 milijona evrov investicij, tudi v sistem naprednega merjenja, v katerega je vključenih 76 odstotkov vseh merilnih mest

"Do konca leta 2019 bo v sistem naprednega merjenja vključenih že več kot 80 odstotkov uporabnikov omrežja, kar pomeni, da bomo ta cilj dosegli že leto pred rokom, ki ga za to predvideva energetski zakon," je še dodal Sovič.

Številk iz lanskega poslovanja družbe še ne razkriva, saj te še niso dokončne, podatki iz posameznih obdobij lanskega leta pa kažejo, da so tudi leto 2018 poslovali zelo uspešno. Leto prej so ustvarili 13,5 milijona evrov čistega dobička, kar je največ v zadnjih dveh desetletjih.

Trenutno zaposlujejo 750 ljudi, sicer pa nenehno izkazujejo potrebe po novih sodelavcih. Ker so sredi zelo intenzivnega investicijskega cikla, iščejo predvsem elektromonterje, gradbene delavce in kovinarje. Večino od okoli 140 novih sodelavcev iz zadnjega razpisa bodo zaposlili za določen čas, pri iskanju kadrov pa doslej niso imeli večjih težav, saj po mnenju Soviča v svojem okolju veljajo za uglednega delodajalca.