c S
DZ v izogib kazni hiti z zakonom o koncesijah 31.01.2019 08:59 Ljubljana, 31. januarja (STA) - DZ ima danes na dnevnem redu predlog zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, s katerim se bo skladno z evropsko direktivo uredilo postopke za podeljevanje koncesij za gradnje in koncesij za storitve. S sprejemom zakona se mudi, saj Sloveniji zaradi zamude pri prenosu direktive v njeno zakonodajo grozi denarna kazen.

Članice EU so morale leta 2014 sprejeto evropsko direktivo, ki določa postopke za podeljevanje koncesij, prenesti v svoje zakonodaje do 18. aprila 2016. Ker Slovenija tega ni storila v celoti, je Evropska komisija proti njej vložila tožbo in predlaga plačilo denarne kazni v višini 8992 evrov na dan. Zdaj poskuša DZ s sprejemom zakona prehiteti razglasitev sodbe, ko naj bi kazen začela teči.

Zakon se bo uporabljal za sklepanje tistih koncesijskih pogodb, katerih predmet je koncesija, ki ustreza opredelitvi koncesije za gradnje in koncesije za storitve, njena vrednost pa je enaka ali višja od 5,548 milijona evrov. V koncesije pod tem pragom zakon ne bo posegal in prav tako ne v podelitev pravice rabe, upravljanja ali izkoriščanja naravne dobrine ali zagotavljanja javne službe, za kar se v Sloveniji prav tako pogosto uporablja izraz koncesija.

Uskladitve z evropskimi direktivami sta potrebna še dva zakona, katerih predloga novel ima DZ prav tako danes na dnevnem redu: zakon o zavarovalništvu ter zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank.