c S
Ministrstvo za javno upravo v zmanjšanje števila predpisov 30.01.2019 12:54 Velenje, 30. januarja (STA) - Minister za javno upravo Rudi Medved je danes na srečanju Združenja direktorjev občinskih uprav v Velenju napovedal zmanjšanje števila predpisov. V ta namen ministrstvo že pripravlja akcijski načrt, saj imamo v Sloveniji več kot 20.000 različnih predpisov in zakonov. Nekateri predpisi izhajajo še iz nekdanje skupne države, je opozoril Medved.

Dejal je, da je treba nekatere postopke v občinskih upravah poenostaviti, treba je tudi spisati dobro zakonodajo brez hiperprodukcije predpisov. "Trenutno občine lahko izdajo 1300 podzakonskih aktov, to je pa preveč," ocenjuje minister.

Glede digitalizacije občinske uprave je pojasnil, da je to ena izmed prioritetnih nalog ministrstva. Kot je dejal, je v drugem krogu digitalizacije, čeprav še prvi ni dokončan, treba v zelo kratkem času določenim občinam pilotno ponuditi informacijski sistem Krpan, da ga preizkusijo, in ga potem ponuditi vsem občinam, če se bo obnesel.

Minister je napovedal tudi oblikovanje medresorske skupine, ki bo odprla vsa vprašanja, ki se nanašajo na lokalno upravo, med drugim tudi vprašanje financiranja, informatizacije in digitalizacije.

Medved si želi, da pogajanj o povprečnini več ne bi bilo in da bi bila njena višina znana vsako leto.

Po mnenju Medveda so občinske uprave v Sloveniji v dobri kondiciji, tako kot so v dobri kondiciji tudi občine. Pokazatelj za to pa je dobro delo občinskih uprav.

Za ministra so občinske uprave dobro organizirane, zato ne vidi potrebe po njihovi reorganizaciji. Dodal je, da občinska uprava v Sloveniji ni zbirokratizirana. "Uprave so majhni kolektivi, zelo fleksibilni in izjemno učinkoviti," je dejal.

Opozoril je, da imajo občinske uprave velike težave z zakonodajo, ki jo pripravlja država, saj so prav zaradi te zakonodaje obremenjene z nepotrebnimi administrativnimi ovirami. To bi radi odpravili, saj so občine prvi stik državljanov z državo, je še dejal Medved.