c S
Ministrstvo za delo sklenilo pogodbe za socialnovarstvene programe s 107 izvajalci 30.01.2019 12:49 Ljubljana, 30. januarja (STA) - Ministrstvo za delo je danes sklenilo pogodbe s 107 izvajalci socialnovarstvenih programov. Gre za programe, ki so vključeni v mrežo javnih socialnovarstvenih programov na podlagi sklepov o sofinanciranju za obdobje petih ali sedmih let. Ministrstvo bo za vse javne socialnovarstvene programe letos namenilo približno 11,7 milijona evrov.

Kot so zapisali na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je državna sekretarka Breda Božnik, ki je v imenu ministrstva podpisala pogodbe, dejala, da s sofinanciranjem programov v daljšem časovnem obdobju omogočajo njihovo stabilno delovanje, obenem pa tudi zagotavljajo zaposlitev več kot 500 strokovnjakom, med katerimi so socialni delavci, psihologi, specialni pedagogi.

Sredstva so po njenih navedbah v pretežni meri namenjena za plače zaposlenih strokovnih delavcev in sodelavcev, manjši del pa tudi stroškom materiala ter storitev, ki so povezani z izvajanjem programov. Ministrstvo sicer programe sofinancira največ do 80 odstotkov vrednosti projekta, ostala sredstva pa morajo izvajalci zagotoviti iz lokalnih skupnosti, donacij, participacije uporabnikov in drugih virov.

Mreža programov pokriva področja, ki vključujejo ranljive skupine oziroma posamezne ciljne skupine, in sicer na področju preprečevanja nasilja, pomoči žrtvam nasilja in dela s povzročitelji nasilja, zasvojenosti, duševnega zdravja. Prav tako programi pokrivajo področja pomoči brezdomcem, otrokom in mladoletnikom, prikrajšanim za primerno družinsko življenje ter mladoletnikom s težavami v odraščanju. Namenjeni so tudi pomoči starejšim osebam, ki potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju, podpori za neodvisno življenje invalidov, socialnemu vključevanju Romov ter preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk drugih ranljivih skupin.

V sofinancirane programe bo tudi v letu 2019 vključenih več kot 9000 prostovoljcev, ki s svojim delom pomembno prispevajo k večji kakovosti izvajanja programov, še posebej zaradi svojih izkušenj, so pojasnili na ministrstvu.

Po njihovih navedbah se bo mreži javnih programov v prihodnjem mesecu priključili še nekateri novi programi, ki so kandidirali v okviru rednega letnega javnega razpisa. Pogodbe z njimi bodo podpisane v sredini februarja, so napovedali.