c S
Salonit prodal delež v novogoriški Komunali 30.01.2019 11:33 Nova Gorica, 30. januarja (STA) - Družba Salonit Anhovo je prodala svoj 45,51-odstotni delež v Komunali Nova Gorica in s tem uresničila namero, da se dezinvestira iz svojih nestrateških naložb, so sporočili iz Salonita. Delež so prodali slovenski gospodarski družbi, katere imena v Salonitu ne želijo razkriti.

Glede na javno izkazan interes Mestne občine Nova Gorica si je družba Salonit Anhovo več let prizadevala za uskladitev pogojev glede prodaje deleža v Komunali Nova Gorica. Ponudba Salonita Anhovo je bila zavrnjena tudi na 12. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica 13. avgusta lani.

V Salonitu pravijo, da je bila ponudba podana pod enakimi pogoji, kot so na novogoriški občini odkupovali deleže drugih zasebnih lastnikov v Komunali Nova Gorica.

Zato je Salonit Anhovo v preteklem tednu prodal delež v Komunali Nova Gorica domači gospodarski družbi, ki želi v sodelovanju z vsemi občinami, ki so večinske lastnice družbe Komunala Nova Gorica, nadgraditi storitve te za regijo pomembne družbe in prispevati k dolgoročni strateški rasti novogoriške Komunale.

Novogoriška občina je sicer po nakupu delnic v lanskem letu tretjinska lastnica Komunale, kar pa ji zaradi notranjega lastništva v družbi prinaša polovico vseh glasovalnih pravic.

Večinsko lastništvo Salonita je v preteklosti povzročilo več nesporazumov in trenj med vodstvom občin in komunalnega podjetja. Zato je bilo v interesu občin na Goriškem, da se delež javnega lastništva okrepi.