c S
Vlada izdala spremenjeno uredbo o metodologiji za obračun plač v javnem sektorju 30.01.2019 07:24 Ljubljana, 29. januarja (STA) - Vlada je na dopisni seji potrdila spremenjeno in dopolnjeno uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Prav tako je vlada izdala spremenjeno uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Dopolnjena uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju je posledica aneksa 12 h kolektivni pogodbi za javni sektor in aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, na podlagi katere se spreminjajo posamezne vrste izplačil.

Ministrstvom za zunanje zadeve, za finance, za obrambo, za notranje zadeve, za zdravje, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za kulturo in ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je vlada obenem naložila, naj proučijo ustreznost veljavne ureditve plač in drugih prejemkov javnih uslužbencev za delo v tujini. Najpozneje do 1. aprila pa naj ministrstvu za javno upravo posredujejo morebitne predloge sprememb.

Kot določa zakon o sistemu plač v javnem sektorju, se plače za delo v tujini določajo z uredbo vlade. Nove vrednosti se upoštevajo pri obračunu plač od 1. februarja od 1. novembra letos.

Povišanje nominalnih osnov za delo v tujini skupaj znaša osem odstotkov glede na sedanjo višino teh osnov, pri čemer se izplačilo višjih plač tudi za zaposlene v tujini realizira v dveh korakih, kot je to že uveljavljeno za večino zaposlenih v domovini, so še zapisali v vladi.