c S
Višje sodišče potrdilo zavrnitev tožbe jeseniške bolnišnice proti nekdanjemu vodstvu 29.01.2019 14:48 Ljubljana/Jesenice, 29. januarja (STA) - Višje delovno in socialno sodišče je potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je spomladi lani zavrnilo 1,4 milijona evrov vredno tožbo Splošne bolnišnice Jesenice proti bivšemu direktorju Igorju Horvatu in bivši glavni medicinski sestri Zdenki Kramar zaradi domnevnega oškodovanja bolnišnice pri poslovanju z družbo ISS.

Višje sodišče je 16. januarja razsodilo, da zavrne pritožbo jeseniške bolnišnice in potrdi izpodbijano sodbo kranjskega zunanjega oddelka Delovnega in socialnega sodišča Ljubljana. Pritožbeno sodišče se strinja z dejanskimi ugotovitvami in pravnimi stališči sodišča prva stopnje, po sodbi katerega mora bolnišnica obema toženima povrniti tudi skupaj okoli 21.000 evrov stroškov sodnega postopka.

Sodišče je ugotovilo, da razpisni postopek ni bil prirejen v korist ISS in da bolnišnica ni dokazala, da bi ji glede kateregakoli od obravnavanih sklopov dejansko nastala škoda. "Ker posledično tudi odškodninska odgovornost tožencev ni podana, je sodišče tožbeni zahtevek utemeljeno zavrnilo," je v sodbi, ki so jo stranke prejele danes, zapisal senat višjega sodišča.

Kot je znano, je svet javnega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice spomladi 2014 razrešil Horvata s funkcije direktorja bolnišnice in mu ob tem očital malomarno opravljanje dolžnosti ter podal ovadbo zaradi suma nezakonite porabe javnih sredstev. Med drugim naj bi bilo sporno poslovanje s storitvenim podjetjem ISS.

Novo vodstvo bolnišnice je zoper Horvata in Kramarjevo vložilo odškodninsko tožbo, saj naj se pogodba z ISS ne bi izvrševala, kot je bila zapisana, zaradi česar naj bi bolnišnici nastajala škoda. Do oškodovanja naj bi prišlo tako pri številu oseb, ki naj bi opravljale storitve v bolnišnici, kot pri dobavi materiala.

Tako Horvat kot Kramarjeva sta vztrajala, da gre za konstrukt, s katerim je prišlo do zamenjave vodstva in odstranitve direktorja z očitkom krivdne kršitve obvez. Kot sta poudarila, so bile vse storitve naročene prek javnega razpisa, ki ga je vodil nekdo tretji, ki pa ni ne v kazenskem ne v odškodninskem postopku.

Horvat je prepričan, da je sodba delovnega sodišča dobra popotnica tudi za dokazovanje nedolžnosti v kazenskem postopku, kjer se obravnave sicer še niso začele. Gorenjski kriminalisti so po opravljeni preiskavi zaradi zlorabe položaja kazensko ovadili Horvata in Kramarjevo ter tudi vodjo poslovne enote ISS Jesenice Binko Dedić. Vsi pa kakršnokoli sporno delovanje ali oškodovanje bolnišnice zanikajo.