c S
Predlagani dogovor zavrnil še drugi sindikat Pošte Slovenije 29.01.2019 13:28 Maribor, 29. januarja (STA) - Zaposleni v poštnem prometu na Pošti Slovenije so tik pred začetkom stavkovnih aktivnosti. Potem ko je predlagani dogovor z delodajalcem že prejšnji teden zavrnil Sindikat poštnih delavcev, je danes to storil še večji od obeh sindikatov - Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ) pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Kot je pojasnila generalna sekretarka omenjenega sindikata Saška Kiara Kumer, je po intenzivnih pogajanjih s poslovodstvom, s katerimi so skupaj z drugim sindikatom skušali doseči boljše delovne pogoje za vse zaposlene, prišli do osnutka dogovora o politiki stroškov dela.

Dogovor je zajemal finančni del, višji regres, uskladitev plač, višja povračila stroškov prevoza, dodatke za mentorstvo in rezerve, pa tudi zavezo delodajalca glede prenove sistema normiranja in varnosti ter varnosti in zdravja pri delu. Ker gre za pomembno odločitev, so članstvo pozvali, da o dogovoru glasuje.

Večina je odločila, da dogovora v taki obliki ne podpišejo, saj so ocenili, da ta sicer prinaša določene pozitivne učinke, ki bi se vsem zaposlenim poznali v denarnici, vendar pa ne ponuja rešitve za ključno težavo - preobremenjenost, ki jo vsakodnevno čutijo zaposleni. Ti se srečujejo s stalnim delom prek polnega delovnega časa, menjavo rajonov ali poslovalnic zaradi nadomeščanja odsotnih sodelavcev in drugimi neugodnimi delovnimi pogoji.

Dogovora tako ne bo podpisal nobeden od obeh sindikatov, pri tem pa Kumrova poudarja tudi vlogo države kot lastnice Pošte Slovenije, ki družbo zavezuje k izvajanju javne službe tudi v delu, ko izvajanje teh nalog ne prinaša dobička. Ob tem ji predpisuje tudi cene storitev, hkrati pa od njih zahteva donos na kapital in vsako leto povečuje pričakovanja glede dobička.

Odklonitev podpisa dogovora in odločanje o začetku stavkovnih aktivnosti sta zato po njenem tudi jasen poziv vladi, naj se kot predstavnica države, ki je ne le lastnik, temveč tudi regulator trga poštnih storitev, aktivno vključi v reševanje razmer. Način, kot so ga ubrali sedaj, namreč več kot očitno ne prinaša želenega rezultata ter dolgoročno ne bo prispeval k uspešni Pošti in dobri javni storitvi, dodajajo v sindikatu.

Organi SDPZ bodo po opravljenem glasovanju pričeli s pripravljalnimi aktivnostmi na morebitno stavko, ob tem pa bodo ostali odprti za pogovore in nadaljnja pogajanja. V kolikor bo na koncu prišlo do stavke, se bodo glede njenega poteka in zahtev v kar največji meri usklajevali z drugim sindikatom.

Že prejšnj teden pa so od dogovora odstopili v Sindikatu poštnih delavcev, ki je že začel aktivnosti za napoved stavke, ob tem pa čakal tudi na odločitev večjega sindikata. Kot je v petek povedal predsednik sindikata Saša Gržinič, bi do stavke lahko prišlo najprej v drugi polovici februarja.

Ker morajo po zakonu nujna dela opravljati, bo stavka potekala v omejenem obsegu, kar pomeni, da jim časopisov, reklam in trgovinskih paketov ni treba razvažati, je pojasnil in dodal, da se je med 850 njihovimi člani velika večina že odločila za začetek stavkovnih aktivnosti.

Na Pošti Sloveniji so danes za STA povedali, da po petkovih pogajanjih do tega trenutka uradih zahtev s strani obeh sindikatov še niso prejeli. Ne glede na razvoj dogodkov bodo, kot so že večkrat poudarili, nadaljevali socialni dialog ter si prizadevali za zbližanje stališč in sklenitev ustreznega dogovora.

Ob tem menijo, da je bil predlagani dogovor ustrezen kompromis med pričakovanji obeh sindikatov in zmožnostmi delodajalca, še posebej glede na že doslej sprejete ukrepe za izboljšanje delovnih razmer in pogojev dela, predvsem na področju dostave in dela na poštah.

Delodajalska stran je v predlogu med drugim navedla tudi ukrepe za izboljšanje pogojev dela zaposlenih, ki pa jih zaradi njihove narave ni mogoče uvesti kratkoročno in bi o njih v času veljavnosti dogovora že potekala usklajevanja in dogovori s sindikatoma o njihovi vpeljavi po letu 2020.

Kot so pojasnili, se ti nanašajo na skrajšanje referenčnih obdobij znotraj neenakomerne razporeditve delovnega časa in skrajšanje delovnega časa delavcev znotraj trajno neenakomerne ureditve delovnega časa.

Ob tem so se zavezali prenoviti pogodbe o uporabi koles z motorjem, izvesti revizijo izjave o varnosti z oceno tveganja ter okvirno analizo in zdravstveno oceno delovnih mest. S pomočjo zunanjega strokovnjaka bodo izvedli tudi presojo sistema ugotavljanja produktivnosti oz. statistike.

Vendar ob tem dodajajo, da pogajalski strani do tega trenutka še nista dosegli konsenza, v kakšni meri in predvsem s kakšno dinamiko izvajati omenjene ukrepe, saj so lahko povezani z bistveno višjimi dodatnimi sredstvi od tistih, ki jih družba lahko zagotovi v tem trenutku. Predlog ukrepov v ponujenem dogovoru je sicer znašal nekaj manj kot pet milijonov evrov v obdobju dveh let, so še pojasnili na Pošti Slovenije.