c S
V Velenju podražili izvajanje pomoči družini na domu 29.01.2019 10:32 Velenje, 29. januarja (STA) - Velenjski mestni svetniki so na današnji seji soglašali z dvigom cene socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu, ki jo je predlagal Center za socialno delo Savinjsko-Šaleška. Za delovne dni bo tako cena znašala 19,27 evra na uro, ob nedeljah 23,86 evra na uro in za praznične dni za 25,01 evra na uro.

Kot je povedal Drago Martinšek iz urada za družbene dejavnosti na velenjski občini, bo občina namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede.

Upravičenci bodo tako plačevali 9,19 evra na uro za opravljene storitve na delovni dan. Ta cena je tako 8,37 odstotka višja od trenutno veljavne cene.

Cena za uporabnika bo ob nedeljah znašala 11,49 evra na uro, ob praznikih pa 12,06 evra. V velenjski občini pa je trenutno 87 upravičencev do pomoči na domu.

Cena za uporabnika pomoči na domu na uro opravljene storitve je od junija leta 2017 v velenjski občini ob delovnikih znašala od 0,85 evra do 8,48 evra, kar je odvisno od neto dohodka na družinskega člana v preteklem letu.

Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče v velenjski občini, imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

Kot ugotavljajo na omenjenem centru za socialno delo, je pomoč na domu na območju Upravne enote Velenje doživela zelo nagel in uspešen razvoj, ko je iz javnih del prerasla v temeljno socialnovarstveno storitev za starejše ljudi v njihovem domačem okolju.

Glede na visok delež starejših in povprečno starost nad 80 let njihovih uporabnikov pomoči na domu pa bo v prihodnje potrebna organizacijska povezava njihove storitve in drugih programov, ki pomagajo starim ljudem v domačem okolju, pa naj živijo sami ali v družini, še navajajo na Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška.