c S
Na Ptuju nezadovoljni s pojasnili Fursa za selitev inšpektorjev 29.01.2019 10:09 Ptuj, 29. januarja (STA) - Na ptujski občini še naprej nasprotujejo načrtovani premestitvi tamkajšnjih davčnih inšpektorjev v Maribor. Kot je povedala županja Nuška Gajšek, s pojasnili Fursa, zakaj bi bila selitev racionalna, niso zadovoljni, ob tem pa dodala, da naj bi selitev po najnovejših informacijah preložili za mesec dni, torej z začetka februarja na začetek marca.

"V tem času bomo skušali narediti vse, kar lahko, da selitev preprečimo. Ne gre le za to, da se bodo morali inšpektorji voziti na delo drugam, pač pa to za sabo potegne še marsikaj drugega. Jaz bom temu absolutno nasprotovala," pravi Gajškova, ki ima po lastnih besedah tudi podporo Skupnosti občin Slovenije, kjer je nedavno postala predsednica delovne skupine za decentralizacijo storitev države.

Ptujska županja je že pred mesecem dni na Furs naslovila javni poziv za decentralizacijo davčne inšpekcije in izrazila nasprotovanje načrtovani selitvi sedmih inšpektorjev, ki so doslej delali na Ptuju, v Maribor. Na Fursu so v zvezi s tem poudarili, da gre le za organizacijo dela v sektorju za nadzor, ki ne vpliva na zavezance.

Vendar Gajškova meni, da Furs v odgovoru, v katerem poudarja racionalnost, učinkovitost in bolj optimalno izvedbo nalog inšpekcije, ni pojasnil točnih dejstev, ki bi potrjevala njihove navedbe. Prav tako niso pojasnili, zakaj bi bila selitev inšpektorjev v Maribor boljša rešitev, potem ko so inšpektorji zadnja tri leta po reorganizaciji normalno opravljali naloge na Ptuju.

Županja je prepričana, da je zaradi izvajanja davčnih inšpekcijskih nadzorov pri zavezancih pomembno, da inšpektorji ostanejo na Ptuju, saj pokrivajo širše ptujsko-ormoško območje. Ob tem je po njenem v smislu delovne zakonodaje treba upoštevati tudi dejstvo, da bi nekateri inšpektorji s selitvijo potrebovali krepko več kot eno uro do delovnega mesta v Mariboru.

Kot predsednica delovne skupine za decentralizacijo storitev države pri Skupnosti občin Slovenije je dodala, da župani tudi sicer opažajo, da se v različnih lokalnih okoljih vse boj pogosto ukinja državne institucije, med katerimi so tudi finančni uradi. Takšna centralizacija je po njihovem mnenju v nasprotju s ciljem omogočanja enakega dostopa vseh prebivalcev do javnih storitev, ob tem pa centralizacija tudi siromaši številna lokalna okolja in s tem povzroča neenakomeren razvoj države.

Ptujska županja je zato odgovorne na Fursu pozvala, da še enkrat razmislijo o smotrnosti premestitve inšpektorjev.

Na Fursu so sicer že januarja pojasnili, da v Sloveniji poleg generalnega urada in posebnega finančnega urada deluje še 15 območnih finančnih uradov, na katerih lahko davčni zavezanci opravijo vse storitve, vključno z vložitvijo prijave davčnih kršitev.

Naloge s področja davčnega inšpekcijskega nadzora, ki jih izvajajo inšpektorji, pa so zaradi boljše organizacije in učinkovitejšega izvajanja teh nadzorov vse od združitve nekdanje davčne in carinske uprave v Furs sistemizirane zgolj na osmih območnih uradih. Ptujski urad tako nima svojih finančnih inšpektorjev, pač pa naloge na njihovem območju izvajajo inšpektorji iz mariborskega urada, ki imajo od leta 2015 svojo pisarno v prostorih na Ptuju.

Ker so se konec leta na mariborskem uradu, ki deluje v lastniških prostorih, sprostila določena delovna mesta, zaradi boljše organiziranosti dela načrtujejo selitev inšpektorjev s Ptuja. Podobne organizacijske in lokacijske spremembe zaposlenih izvajajo tudi na drugih finančnih uradih, pri tem pa upoštevajo tudi pravice zaposlenih.