c S
Infrastrukturno ministrstvo z rebalansom več sredstev namenja prometni infrastrukturi 29.01.2019 09:09 Ljubljana, 29. januarja (STA) - Ministrstvo za infrastrukturo bo po predlogu rebalansa letošnjega proračuna, ki ga je vlada potrdila prejšnji teden, imelo za skoraj 50 milijonov evrov več sredstev. "Najbolj se povečujejo vlaganja v prometno infrastrukturo, ki so eden ključnih generatorjev gospodarske rasti," so za STA pojasnili na ministrstvu. Več bo tudi vlaganj v energetiki.

Predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019 sledi cilju srednjeročne uravnoteženosti javnih financ, a hkrati povečuje obseg vlaganj na področjih prometa in energetike, so navedli na ministrstvu. Načrtovani odhodki ministrstva za infrastrukturo v višini 844,7 milijona evrov so za 48,8 milijona evrov višji od sprejetega proračuna za leto 2019. Planirani obseg presega tudi realizacijo v letu 2018, in sicer za 65,3 milijona evrov.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu, se najbolj povečujejo vlaganja v prometno infrastrukturo. V rebalans so vključeni projekti, ki zagotavljajo izvedbo začrtanih vlaganj po drsnem šestletnem planu. "To niso samo projekti, sofinancirani s sredstvi EU, pač pa tudi ostale modernizacije, rekonstrukcije, nadgradnje, ureditve in ostalo. Med drugim so del načrta razvojnih programov projekt izgradnje drugega tira Divača-Koper ter odseki na severnem in južnem delu tretje razvojne osi," so navedli.

Za naloge Direkcije RS za infrastrukturo je načrtovanih 36,9 milijona evrov več odhodkov kot prvotno v sprejetem proračunu. Cilj je zagotoviti zmogljivo javno železniško infrastrukturo ter izboljšati stanje cest z visoko stopnjo izrabljenosti, zagotoviti prevoznost cest, izboljšati prometno varnost in dvigniti standard rednega vzdrževanja. Na ministrstvu načrtujejo tudi višjo stopnjo črpanja evropskih sredstev kot v letu 2018.