c S
Laška občina objavila natečaj za ureditev mestnega jedra 28.01.2019 09:11 Laško, 28. januarja (STA) - Laška občina je skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije objavila natečaj za izbiro najprimernejše strokovne rešitve za ureditev starega mestnega jedra. Gre za ureditev dela Trubarjevega in Savinjskega nabrežja pred hotelom Savinja, dela Mestne, Kidričeve in Trubarjeve ulice ter dela Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga.

Po zaključku natečaja, ki je odprt do 28. marca, bo občina izvedla javno naročilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije. Prispele elaborate bo občina tudi nagradila, v nagradnem skladu pa je 17.000 evrov, so danes sporočili z Občine Laško.

Občina želi z natečajem pridobiti rešitve za prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti.

Cilj natečaja je s celovito obravnavo mestnega jedra predvideti prijetno in privlačno okolje za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce in lastnike lokalov kot za obiskovalce starega mestnega jedra.

Prav tako je namen občine urediti ustrezne povezave med posameznimi območji, zasnovati ustrezno prometno ureditev z določitvijo območij in dostopnosti ter določiti osnovne sheme ureditve tlakov, urbane opreme in zasaditev v mestnem jedru.