c S
Mariborski stanovanjski sklad zadnja leta z manj deložacijami 28.01.2019 07:25 Maribor, 26. januarja (STA) - Mariborski javni medobčinski stanovanjski sklad se je tudi v minulem letu soočal s problematiko neplačevanja najemnin in obratovalnih stroškov, se pa v zadnjih letih tudi zaradi nekaterih ukrepov umirja problematika s tem povezanih deložacij. V letu 2018 so morali izvesti sedem deložacij, kar pa je znatno manj kot v časih najhujše krize.

Po podatkih, ki so jih STA posredovali iz stanovanjskega sklada, so morali lani neplačnikom zagroziti s 65 deložacijami, do konca leta pa so jih izvedli sedem, pri čemer je en dolžnik še pred deložacijo stanovanje vrnil sam. Ostale so odložili, vmes pa s 24 najemniki sklenili nove pogodbe.

Številke so bile pred nekaj leti precej višje, saj so še leta 2015 razpisali kar 147 deložacij, ter jih 44 tudi uresničili. Tudi predlani so izvedli 15 deložacij, potem ko so s tem najhujšim ukrepom zagrozili 75 neplačnikom.

Kot so pojasnili na mariborskem skladu, se s problematiko neplačevanja najemnin redno srečujejo, ob tem pa sklad dodatno bremeni tudi zakonsko določena subsidiarna odgovornost lastnika stanovanja za obratovalne stroške najemnika v primeru, ko ta stroškov ne plačuje. Najemniki, ki so že v izvršbi, so bili ob koncu lanskega leta skladu dolžni za dober milijon evrov, še dodatnih 670.000 evrov pa za neplačane stroške.

Na skladu sicer aktivno spremljajo plačevanje najemnikov in sodelujejo s Centrom za socialno delo Maribor ter drugimi nevladnimi organizacijami. Pred časom so se povezali tudi z Društvom za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, s katerim sodelujejo v okviru programa preprečevanja deložacij in ohranjanja obstoječih nastanitev. Slednji ponuja psihosocialno podporo najemnikom v stanovanjih in bivalnih enotah, s čimer skušajo preprečiti morebitne zaplete in deložacije.

Mariborski stanovanjski sklad sicer dolžnikom ponuja tudi možnost obročnega odplačila dolga in plačila dolga iz socialnih transferjev, na primer iz izredne denarne socialne pomoči. Če ne pomaga niti to, so zoper neplačnike prisiljeni ukrepati z vložitvijo izvršilnih predlogov za plačilo najemnin, tožb na odpoved najemnih pogodb in predlogov na izpraznitev stanovanja.

Na skladu, ki poleg Mestne občine Maribor, pokriva še občine Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Duplek, Rače-Fram in Starše, trenutno upravljajo z 2027 neprofitnimi, 76 neobnovljenimi tržnimi, 37 službenimi, 23 obnovljenimi tržnimi in 15 oskrbovanimi stanovanji.

Vsako leto objavijo razpis za oddajo neprofitnih stanovanj, na katerem zainteresiranim dodelijo okoli 50 stanovanj, kar pa je odvisno od števila sproščenih enot. V nujnih primerih oddajajo tudi začasne bivalne enote, teh pa imajo trenutno na razpolago 44.