c S
Cene daljinskega ogrevanja kljub podobni sezoni letos v povprečju višje 28.01.2019 07:25 Ljubljana, 27. januarja (STA) - Letošnja ogrevalna sezona je v povprečju enaka kot v prejšnjih dveh letih, ugotavljajo v mestih, kjer imajo vzpostavljeno daljinsko ogrevanje. Če je bila prva polovica zime do konca lanskega leta precej milejša od predhodnega leta, pa je letošnji januar hladnejši. V povprečju pa je letos ogrevanje dražje - koliko, pa je odvisno od ponudnika.

Ogrevalna sezona se je začela nekoliko kasneje

Letošnja ogrevalna sezona se je v primerjavi s predhodnim letom začela malo kasneje, in sicer so bile praktično vse toplotne postaje priklopljene v zadnjem delu septembra, predhodno sezono pa so bile že v prvi polovici, so za STA ocenili v Energetiki Ljubljana. Sedanja ogrevalna sezona je bila med septembrom in koncem leta toplejša od predhodnih dveh, in sicer za skoraj 15 odstotkov, predvsem na račun precej toplejše jeseni.

Energetika Ljubljana sicer zagotavlja dva temeljna sistema za daljinsko oskrbo z energijo, in sicer sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe z zemeljskim plinom. Z daljinskim ogrevanjem oskrbuje okoli 64.700 uporabnikov. Za ogrevanje skrbi okoli 4100 toplotnih postaj, ki se v času potreb po ogrevanju preprosto prilagodijo potrebam uporabnikov. To pomeni, da se uporabniki daljinskega ogrevanja v Ljubljani o začetku, kot tudi zaključku ogrevalne sezone, sami odločajo.

Njihov sistem oskrbe z zemeljskim plinom se razprostira tudi na obrobju mesta in v nekaterih sosednjih občinah. Z zemeljskim plinom se za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode ali za kuho trenutno preko omrežja Energetike Ljubljana oskrbuje okoli 64.000 uporabnikov.

Letošnja sezona primerljiva z lansko

Energetika Maribor glede na razpoložljive meteorološke podatke za dosedanje dni ogrevalne sezone in kratkoročno napoved do konca meseca januarja ugotavlja, da je letošnja ogrevalna sezona povsem primerljiva z lansko. "Res je, da v najmočnejših mesecih - decembra in januarja - ni bilo ekstremno nizkih temperatur, so se pa te konstantno gibale v bližini ledišča ter prispevale k sorazmerno visokem temperaturnem primanjkljaju in posledično visoki rabi toplote vseh objektov," so pojasnili za STA. Glede na dosedanji temperaturni potek ogrevalne sezone kaže na praktično enako "močno" ogrevalno sezono kot preteklo leto, seveda ob enakem nadaljnjem poteku.

Preko energetsko učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja Mestne občine Maribor se sicer ogreva 330 večstanovanjskih, poslovnih in javnih objektov. V večstanovanjskih objektih to predstavlja ogrevanje 12.950 stanovanjskih enot. V letošnji ogrevalni sezoni je bilo v treh večstanovanjskih objektih na novo priključenih 277 stanovanjskih enot, priključili so večji poslovno-stanovanjski objekt v izgradnji ter dodatno večji poslovni objekt.

Letos zaradi razmaha stanovanjske izgradnje pričakujejo priključevanje večjega števila večstanovanjski objektov z do 1000 stanovanjskimi enotami ter priključevanje obstoječih večstanovanjskih in javnih objektov predvsem na levem bregu reke Drave, kjer se v zadnjih letih vrši največja ekspanzija omrežja daljinskega ogrevanja.

Zima lahko še preseneti

V Kranju za ogrevanje večinoma skrbi Domplan, ki upravlja 75 kotlovnic, iz katerih se ogreva več kot 7000 uporabnikov (stanovanja, poslovni prostori, vrtci, šole). Tudi v Kranju opažajo, da je bil prvi del zime precej bolj mil od predhodnih let, medtem ko se je januarja trend obrnil. "Za oceno, kakšna bo letošnja ogrevalna sezona, je še prezgodaj, saj februar in marec lahko presenetita z nizkimi temperaturami, tako kot sta lansko leto, in s tem močno vplivata na stroške kurilne sezone," so pojasnili za STA.

Ogrevanje letos večinoma dražje

Cena oskrbe s toploto je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela - spremembe variabilnega dela na Energetiki Ljubljana izvajajo sproti s spremembami cen oz. stroškov goriva za proizvodnjo in distribucijo toplote, medtem ko se fiksni del cen usklajuje praviloma le enkrat letno. "Z januarjem se je skladno s spremembo stroškov goriva izvedla sprememba variabilnega dela cene toplote, in sicer je ta za 10 odstotkov višji. Če bo prihodnji mesecih nižji, se bo temu primerno izvedla sprememba variabilnega dela navzdol," so pojasnili.

Na Energetiki Maribor so ocenili, da je ogrevanje letos v povprečju dražje za približno 15 odstotkov, kar je posledica "negativnih gibanj cen energentov (zemeljskega plina) v zadnjem delu leta 2018, ki jih distributerji zakupijo terminsko vnaprej glede na napoved rabe le teh v določenih obdobjih".

Položnice v Celju bodo enake kot lani

Medtem pa podražitev ne pričakujejo v Energetiki Celje. Kot so pojasnili za STA, bo poraba pri stanovalcih podobna kot lani, tudi zaradi enake cene megavatne ure, tako da bodo položnice v primerjavi s prejšnjo ogrevalno sezono ostale približno na enaki ravni. Ob tem pa dodajajo, da je poraba odvisna tudi od porabe posameznika oz. njegove porabe po delilnikih.

Letni strošek v novejših objektih z dobrimi energetskimi pogoji bo nekje 200 evrov letno, v starejših objektih brez izolacije in s starimi okni pa tudi več kot 500 evrov. Cena ogrevanja za povprečno stanovanje za čas celotne ogrevalne sezone v Celju znaša od 200 do 350 evrov - odvisno od velikosti stanovanja in porabe po delilnikih. V januarju so običajno najvišje cene okoli 80 in 90 evrov, vendar pa je vse odvisno od velikosti stanovanja in porabe.