c S
Skupnost socialnih zavodov opozarja, da zavodi ne poslujejo vzdržno 25.01.2019 15:00 Ljubljana, 25. januarja (STA) - V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije opozarjajo na zaskrbljujoč trend, po katerem zavodi, med njimi domovi za starejše, ne poslujejo vzdržno. Pri tem so izpostavili, da država nič ne vlaga v zavode. Investicije v domove v letošnjem letu so po navedbi ministrstva za delo načrtovane v višini približno 876.000 evrov.

Vlada pa je v normativnem programu za letos, sprejetem v četrtek, napovedala pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi. Šele z zakonom o dolgotrajni oskrbi bo slika o tem, kako namerava država rešiti vprašanje dolgotrajne oskrbe starejših, jasnejša, so za STA povedali v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ki od leta 1967 združuje izvajalce institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih v Sloveniji.

Letno poročilo Skupnosti socialnih zavodov Slovenije za lani, ki bo objavljeno sredi letošnjega leta, bo pokazalo nekaj podobnega kot za leto 2017, ko je več kot petina domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov poslovala z izgubo, je za STA povedal sekretar skupnosti Jaka Bizjak. A po njegovih besedah je bolj zaskrbljujoč trend, ki kaže, da ni vzdržnega poslovanja. "Še večja težava pa se skriva v tistem, kar v poročilih sploh ni prikazano, to pa so odložene investicije," je poudaril za STA.

Prav tako kot velik problem izpostavlja, da država nič ne vlaga v domove za starejše oz. "da sploh ni jasno, kako bomo delali v prihodnje, medtem ko se potrebe izjemno povečujejo".

Izraža dvom, da "ima država kakšno konkretno idejo, kako rešiti vprašanje oskrbe starejših". "Trenutni sistem ji namreč ustreza, saj je zelo predvidljiv," je dejal. "Približno 70 odstotkov plačajo stanovalec doma oz. njegovi svojci, medtem ko so javni izdatki omejeni in odvisni od števila stanovalcev, tako da več od tega nikoli ne more biti," je pojasnil.

Slovenija je po njegovih besedah po deležu, ki ga starostnik lahko pričakuje iz javnih sredstev, pod povprečjem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Po podatkih OECD, objavljenih leta 2017, je Slovenija za dolgotrajno oskrbo namenila slab odstotek bruto družbenega proizvoda (BDP), Nizozemska, ki je bila po deležu teh izdatkov na vrhu, pa približno 4,3 odstotka BDP. Nizozemski so sledile Finska, Švedska in Danska, na repu pa so bile Estonija, Grčija in Slovaška. Povprečje OECD je bilo približno 1,3 odstotka.

Investicije v domove za starejše za obdobje 2013 - 2018 in načrtovane investicije za leto 2019 v evrih:

leto znesek

--------------------------------------

2013 2.237.637

2014 3.098.136

2015 3.897.985

2016 344.925

2017 /

2018 2.155.225

2019 875.771

--------------------------------------

Vir: MDDSZ