c S
Na strokovnem srečanju županov tudi o financiranju občin 25.01.2019 13:23 Ljubljana, 25. januarja (STA) - Županje in župani danes na prvem delu strokovnega srečanja, ki ga pripravlja Skupnost občin Slovenije, med drugim razpravljajo o organizaciji, delovanju in financiranju občin ter javnofinančnih izzivih v letošnjem letu. Zbrane je nagovoril tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je napovedal oblikovanje poštenega sistema financiranja občin.

Medved je v nagovoru županom izpostavil, da vlada želi spremeniti odnos do lokalne samouprave. Po njegovi oceni partnerski odnos med državo in občina ovira tudi cel kup birokratskih ovir, njihovo odstranjevanje pa do sedaj ni bilo uspešno. "O birokratskih ovirah govorimo pavšalno, nihče pa jih ne zna več natančno locirati," je poudaril minister in napovedal, da se bodo na ministrstvu postopoma in sistematično lotili njihovega reševanja.

Med ključnimi težavami lokalne samouprave je Medved izpostavil financiranje. Po njegovih besedah je ena od glavnih nalog ministrstva, da končajo odnos med državo in lokalnimi skupnostmi, ki "občine peha v podrejen in odvisen položaj, ter s tem ko prosjačijo za višino povprečnine tudi v ponižujoč položaj". Zato so zavezali, da bodo tudi s spremembo zakonodaje dosegli pošten sistem financiranja občin, ki ne bo odvisen od vsakokratne oblasti.

Kot je dejal minister, se zaveda, da župani niso zadovoljni z višino povprečnine, dodaten udarec za občinske proračune je tudi decembrski dogovor s sindikati javnega sektorja. Ob tem je izpostavil, da je ministrstvo v soglasju z vsemi združenji občin oblikovalo delovno skupino, ki bo v prvi polovici leta pripravila glavna izhodišča za spreminjanje zakonodaje na področju lokalne samouprave. Med drugimi bodo odprli vprašanje obveznih nalog občin in neustreznega spreminjanja višine povprečnine. "Verjamem, da za leto 2020 ne bo več pogajanj o višini povprečnine in da smo s tem enkrat za vselej končali," je prepričan Medved.

Županje in župane je danes nagovoril tudi predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. "Javnofinančnih izzivov za občine je veliko. Zdaj je dober čas, da pokažete svojo vizijo in tekmujete pri tem, kdo bo privabil več prebivalcev in gospodarstva," je pozval zbrane.

V teh relativno dobrih ekonomskih časih bi občine po besedah Vesela morale poskrbeti za učinkovito pobiranje prejemkov. Pri revizijah poslovanja občin na računskem sodišču namreč zaznavajo opuščanje rednih izterjav zapadlih terjatev ter nezaračunavanje zamudnih obresti in pogodbenih kazni. Prav tako bi bilo treba poskrbeti za dosledno plačevanje turističnih taks, najemnin in parkirnin. "Skrbite za svoje prihodke, ki niso povprečnina," je poudaril.

Po ugotovitvah računskega sodišča so v zadnjem času uspeli zajeziti ustanavljanje gospodarskih družb v lasti občin in vlaganje občin v gospodarske družbe. "Obenem pa to še vedno počnejo javna podjetja, ki so v lasti nekaterih občin. Ker ni jasno, zakaj se to dogaja - ali gre za obvode ali druge interese občin - to na računskem sodišču zelo spremljamo," je opozoril Vesel.

Med javnofinančnimi izzivi občin je Vesel izpostavil tudi javno-zasebna partnerstva in vprašljivo oblikovanje cen javnih služb. "Vprašanje je, koliko občine cene zgolj potrjujejo, koliko pa jih lahko dejansko nadzirajo," je še dejal.

Na drugem delu strokovnega srečanja županov, ki bo 30. januarja, pa bodo župani govorili tudi o vodenju prostorskega razvoja občin, urejanju naselij in vplivu občin na videz svojih okolij, stanovanjski politiki v občinah, trajnostnemu turizmu, uporabi novih tehnologij in razvoju občin ter varnosti v občinah in možnostih pridobivanja sredstev EU.