c S
Vlada o gospodarskih temah 25.01.2019 07:15 Ljubljana, 24. januarja (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, s katerim se tako prihodki kot odhodki zvišujejo. Potrdila je investicijski program za gradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper, ki za to predvideva 1,194 milijarde evrov. Za državnega sekretarja na finančnem ministrstvu je imenovala Alojza Stano.

Rebalans predvideva presežek v višini 0,4 odstotka BDP, kar je 0,1 odstotne točke več, kot je finančni minister Andrej Bertoncelj napovedal decembra. V državno blagajno se bo po načrtih letos steklo 10,35 milijarde evrov, torej 599 milijonov evrov več, kot je vlada za letos načrtovala konec leta 2017, ko je DZ potrdil letošnji proračun. Odhodke vseh proračunskih uporabnikov skupaj je vlada določila že lani decembra, in sicer se tudi ti zvišujejo. Namesto 9,70 milijarde evrov bodo znašali 10,16 milijarde evrov, torej 463 milijonov evrov več. Posledično se sredstva zvišujejo skoraj vsem proračunskim uporabnikom.

Investicijski program, ki ga je danes soglasno potrdila vlada, za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper predvideva 1,194 milijarde evrov. Po zagotovilih ministrice za infrastrukturo je projekt ekonomsko upravičen in se bo na koncu poplačal sam, z dajatvami za uporabnike. Predvideni znesek je po zagotovilih Bratuškove zelo natančno razdelan. Tako je 400 milijonov evrov predvidenega kapitalskega vložka, predvidoma bo dokapitalizacija v celoti izvedena iz državnega proračuna, in sicer v letih 2019, 2020, 2021 in 2022.

Vlada je na predlog ministra za finance Andreja Bertonclja za četrtega državnega sekretarja na finančnem ministrstvu danes imenovala Alojza Stano. Stana, dosedanji član uprave Geoplina, se bo pridružil državnim sekretarjem Nataliji Kovač Jereb, Metodu Dragonji in Saši Jazbec.

Sprejela je stališče do prvega poročila projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir. Delovanje sveta je ocenila kot pomembno in izrazila upanje, da bo svoje delo konstruktivno nadaljeval. Meni, da mu mora biti na razpolago vsa relevantna dokumentacija.

Sprejela je tudi program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019. Skupna vrednost načrtovanih prejemkov gozdnega sklada znaša 16,72 milijona evrov, vrednost skupnih razpoložljivih sredstev pa 38,29 milijona. Načrtovani skupni obseg porabe za letos znaša 15,68 milijona evrov. Razlika med razpoložljivimi sredstvi in predvideno porabo, ki znaša 22,61 milijona, ostaja nerazporejena in bo namenjena financiranju nepredvidenih obveznosti.

Vlada je izdala uredbo o koncesiji za graditev krožno kabinske žičnice Vitranc 2 v Kranjski Gori. Žičnica bo novogradnja, ki bo omogočala dostop na vrh Vitranca iz Kranjske Gore. Rekonstruirali bodo del smučarske proge in zgradili smučarsko obvoznico, ki bo omogočala spust smučarjem s slabšim znanjem in se bo navezala na obstoječo progo na vrhu poligona Podkoren. Naprava bo pozimi obratovala za prevoz smučarjev, v poletni sezoni pa za pohodnike in turiste.

Določila je tudi predmete skupnih javnih naročil za letošnje leto. Med drugim gre za okoljsko manj obremenjujoča motorna in električna vozila, energijsko učinkovite osebne računalnike in zaslone ter avtomobilska zavarovanja.

Vlada je potrdila načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2019-2023. Gre za obliko podpore, ki se v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 uvajajo prvič, po navedbah vlade pa pomenijo pomembno novost za kmetijski in živilskopredelovalni sektor ter celotno podeželje. Skupno bo za finančne instrumente namenjenih 30 milijonov sredstev iz omenjenega programa razvoja podeželja. Seznanila se je tudi z načrtom izvajanja finančnih instrumentov za letos.

Ministra Bertonclja je vlada pooblastila za podpis pisma z navodili Evropskemu mehanizmu za stabilnost glede prenosa zadržanih prihodkov iz nakupov grških državnih obveznic na sekundarnem trgu Grčiji. Evroskupina je namreč kot ukrep za lajšanje grškega dolžniškega bremena, ki bi pripomogel k vzdržnosti grškega dolga, predvidela nakazilo sredstev Grčiji, ki ustrezajo znesku zadržanih prenosov prihodkov nacionalnih centralnih bank iz naslova nakupov grških državnih obveznic na sekundarnem trgu.

Vlada je poleg tega sklenila drugi aneks h koncesijski pogodbi iz januarja 2016 s koncesionarjem, družbo Ocean Orchids, v zvezi z rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe. Aneks je podlaga za obračun in za izstavitev računov za plačilo nadomestila za rabo vode za leto 2014.

Sklenila je tudi tretji aneks h koncesijski pogodbi iz januarja 2016 v zvezi z rabo termalne vode za potrebe kopališča Lifeclass Portorož. S tem aneksom je potrdila spremenjene koordinate vrtine.

Izdala je še soglasje k pristopu Slovenskega inštituta za standardizacijo k mednarodnemu projektu na področju prevajanja in urejanja standardov, ki ga sofinancira Evropska komisija.