c S
ECB v novo leto brez sprememb denarne politike 24.01.2019 14:09 Frankfurt, 24. januarja (STA) - Svet Evropske centralne banke (ECB) na prvi letošnji seji, ki je bila premierna za novega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta, pričakovano ni sprejemal odločitev denarne politike. Vlagatelji bodo v luči slabšanja gospodarskih razmer zdaj tako pozorni predvsem na izjave predsednika ECB Maria Draghija na novinarski konferenci po seji.

Svet ECB na današnji seji ni posegal v obrestne mere. Ključna obrestna mera ostaja pri nič odstotkih, obrestna mera za deponiranje presežne likvidnosti bank pri -0,40 odstotka in obrestna mera za mejno posojanje pri 0,25 odstotka.

Obenem je ponovil pričakovanja, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ravni še vsaj čez poletje 2019, vsekakor pa tako dolgo, kot bo treba, da se zagotovi nadaljnje vzdržno približevanje letne inflacije na raven srednjeročnega cilja ECB, ki je malenkost pod dvema odstotkoma.

ECB in nacionalne centralne banke v evrskem območju so sicer s tem letom prenehale neto nakupe obveznic v okviru programa odkupovanja obveznic, ki ga je svet ECB zagnal marca 2015, da bi povečal razpoložljivo likvidnost v finančnem sistemu in spodbudil inflacijska pričakovanja. Nakupi se po novem izvajajo le s sredstvi od dospelih obveznic in ne več z novim denarjem, to pa pomeni korak v smeri umika iz protikriznega načina delovanja.

Svet ECB je ponovil, da namerava še naprej v celoti vnovič investirati glavnice zapadlih vrednostnih papirjev, in to daljše obdobje po datumu, ko bo začel dvigovati ključne obrestne mere, vsekakor pa tako dolgo, kot bo treba, da se vzdržujejo ugodne likvidnostne razmere in zelo spodbujevalno naravnana denarna politika.

Ker so se gospodarske razmere v evrskem območju ob povečanih tveganjih v svetu in v samem območju skupne valute v zadnjem času poslabšale, bodo trgi zdaj pozorni predvsem na signale, ki jih bo Draghi dal novinarjem po seji. Iskal naj bi ravnotežje v sporočilih, da bo trge pomiril, a ne ustvarjal prevelike panike glede razmer v območju evra.