c S
Komisija DZ pričakuje predlog rešitev s področja revizije postopkov javnega naročanja 24.01.2019 13:14 Ljubljana, 24. januarja (STA) - Komisija DZ za nadzor javnih financ, ki je obravnavala odločitev državne revizijske komisije v zvezi s predorom Karavanke, je sprejela predlagane sklepe SDS. Od ministrstva za javno upravo tako med drugim pričakuje predlog zakonodajnih rešitev s področja revizije postopkov javnega naročanja, ki bodo sledile zakonodaji in dobrim praksam iz tujine.

Komisija za nadzor javnih financ je na zahtevo poslanske skupine SDS na današnji nujni seji razpravljala o odločitvi državne revizijske komisije, ki je odpravila odločitev Darsa o izbiri najcenejšega ponudnika za gradnjo druge cevi predora Karavanke.

V SDS opozarjajo na škodljive posledice te odločitve in izpostavljajo potrebo po spremembi zakonodaje. Kot je poudaril Zvonko Černač, dosedanje izkušnje kažejo, da lahko zaradi slabo urejene zakonodaje v takšnih postopkih prihaja do velikih zapletov. Glede konkretnega primera je izpostavil predvsem dejstvo, da Avstrija svojo polovico predora gradi že štiri mesece, v Sloveniji pa začetku gradnje očitno nismo še niti blizu.

Po dolgih letih priprav je bil decembra 2017 objavljen mednarodni javni razpis, ki sta ga slovenski Dars in avstrijski Asfinag objavila ločeno, a istočasno. Marca lani je Dars za dela kot najcenejšega ponudnika izbral turški Cengiz za ceno 89,2 milijona evrov, nato pa je državna revizijska komisija po pritožbi treh neizbranih ponudnikov ugotovila, da je bil ta izbor nezakonit.

Odločitev je po mnenju SDS utemeljila na formalnostih, ne na vsebini. Odločitev pa je sporna tudi zato, ker je bil tričlanski senat, ki je o tem odločal, sestavljen iz predstavnikov, ki so tako ali drugače povezani s stranko SD, je opozoril Černač.

Na podlagi drugega sprejetega sklepa - za potrditev je glasovalo sedem članov komisije, proti so bili štirje - bo komisija DZ protikorupcijski komisiji tako predlagala, naj preveri obstoj korupcijskih tveganj in obstoj nasprotnih interesov pri posameznih članih senata državne revizijske komisije.

Na podlagi tretjega sklepa pa bo komisija računskemu sodišču priporočila, naj opravi revizijo posledic odločitev državne revizijske komisije na višino stroškov oziroma končno ceno projektov za vsa javna naročila, katerih vrednost brez davka na dodano vrednost je bila enaka ali višja od 5,19 milijona evrov za zadnjih 10 let.

Predsednik komisije Anže Logar (SDS) je kot zelo problematično izpostavil tudi to, da državne revizijske komisije ne nadzira noben drug organ. Mateja Udovč (SMC) mu je odgovorila, da bi v nasprotnem primeru postopki trajali še dlje.

Več članov komisije iz vrst koalicije se je tudi vprašalo, zakaj Dars ne odloči vnovič, saj mu revizijska komisija ni naložila ponovitve postopka. Bojana Muršič (SD) pa je SDS očitala, da želijo zakonodajo spreminjati zaradi enega samega primera.

Miha Kordiš (Levica) je medtem kot problematično izpostavil predvsem to, da je Dars izbral izvajalca, katerega prakse temeljijo na kršenju delavskih pravic. Kot je dejal, družba Cengiz namreč nedopustno izkorišča delavce, kar se med drugim kaže v velikem številu nesreč s smrtnim izidom na njihovih gradbiščih.

Predsednik državne revizijske komisije Borut Smrdel je zagotovil, da je komisija v celotnem postopku ravnala skladno s svojimi dolžnostmi in pristojnostmi. Poudaril je, da vsi člani senata izpolnjujejo pogoje, zahtevane za to funkcijo, glede očitkov, da je nad komisijo "le modro nebo", pa je poslance spomnil, da je morebitna uvedba organa, ki bi nadziral njihove odločitve, stvar odločitve DZ.