c S
Vlada v normativni program letošnjega dela uvrstila 200 predpisov 24.01.2019 11:25 Ljubljana, 24. januarja (STA) - Vlada je danes sprejela normativni program svojega dela v letošnjem letu, ki predvideva pripravo 200 predpisov. Med njimi je zakonodaja s področja zdravstva, pokojninskega zavarovanja, varstva okolja in stanovanjske politike.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, objavljenem na Tumblrju, normativni delovni program vlade vključuje obvezne predpise, ki jih je treba pripraviti na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz pravnega akta Evropske unije, nacionalnega predpisa, odločbe ustavnega sodišča ali mednarodnega sporazuma.

Zajema tudi neobvezne predpise, ki izhajajo iz prioritet vlade, med drugim s področij zdravstva, učinkovitega črpanja evropskih sredstev, sodobnega sistema znanosti in inovacij, digitalizacije ter nacionalne varnosti, ali pa jih terjajo neizvedeni sklepi vlade.

V normativni delovni program je vključenih 200 predpisov, od tega 63 predpisov iz pristojnosti državnega zbora, 40 iz pristojnosti vlade in 97 predpisov iz pristojnosti ministrstev.

Med drugim vsebuje tudi zakon o upravljanju in vodenju, ki bo povečal učinkovitost in odgovornost bolnišnic, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bo določil obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter razširil in poenotil prispevne stopnje. Vlada napoveduje tudi pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo poskrbel, da bodo državljani, upravičeni do dolgotrajne oskrbe, dostopali do primerljivih pravic za primerljive potrebe, so zapisali v sporočilu.

Vlada bo v letošnjem letu pripravila tudi spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se nanašajo na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in bodo zajemale nadgradnjo t. i. dvojnega statusa upokojencev ter dvig odmernega odstotka.

Vlada napoveduje tudi prenovo zakona o varstvu okolja, s katerim bi sistemsko uredili ravnanje z odpadki, jasneje opredelili sanacijo v preteklosti onesnaženih območij, hkrati pa uredili tudi evidenco onesnaženih območij.

Pripravili naj bi tudi zakon o katastru nepremičnin, ki bo poskrbel za kakovostno evidentiranje nepremičnin, na načine, ki bodo omogočili uporabo podatkov v različne namene in z uporabo sodobne tehnologije.

Novi stanovanjski zakon pa bo vseboval novo najemniško politiko, opredelitev vloge stanovanjskega sklada kot glavnega izvajalca stanovanjske politike in uvedbo stroškovne najemnine ter stanovanjskega dodatka. Kot so še dodali, bo stanovanjska politika v prihodnje usmerjena v povečanje najemniškega fonda in zagotovitve stanovanj mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam. Novi stanovanjski zakon bo vseboval tudi prenovo področja upravljanja stavb in prenovo inšpekcijskih določb.