c S
Evropska sredstva na področju energije tudi za Elesova projekta 23.01.2019 15:28 Bruselj, 23. januarja (STA) - Države članice so potrdile predlog Evropske komisije za dodatnih 800 milijonov evrov naložb v ključne infrastrukturne projekte na področju energije. Sredstva so namenjena projektom s pozitivnim čezmejnim učinkom, med izbranimi na drugem razpisu pa je tudi Eles, ki bo upravičen do sofinanciranja dveh projektov, so sporočili s komisije.

Eles bo za dela v čezmejnem projektu izgradnje omrežja Žerjavinec-Heviz-Cirkovce, ki bo povezal madžarsko, hrvaško in slovensko omrežje, upravičen do največ 48,22 milijona evrov, za dela na pametnem omrežju v drugi fazi projekta Sincro.grid s Hrvaško pa do največ 1,65 milijona evrov.

Kot so poudarili v Bruslju, so prioritetno sofinancirani projekti, ki bodo povečali konkurenčnost in povečali varnost oskrbe z energijo, pa tudi učinkovitost omrežij in varovanje okolja. Podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič, ki je pristojen za energetsko unijo, je poudaril, da danes potrjeni projekti prispevajo k modernizaciji in bolj čistemu gospodarstvu. Z drugim razpisom bo EU podprla 14 projektov.

Evropska komisija je projekt Sincro.grid, vreden nekaj manj kot 90 milijonov evrov, že podprla s 40,5 milijona evrov. S projektom želijo zagotoviti učinkovitejšo uporabo obstoječega prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji in na Hrvaškem, kar bo omogočilo obstoječi elektroenergetski infrastrukturi sprejemanje večjih količin električne energije iz obnovljivih virov in zanesljivejšo oskrbo.

S čezmejnim projektom izgradnje omrežja Žerjavinec-Heviz-Cirkovce pa se bo omogočila vzpostavitev prve meddržavne povezave s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske. Pri tem bo en sistem predvidenega daljnovoda električno povezan z razdelilno transformatorsko postajo Heviz na Madžarskem, drugi pa s postajo Žerjavinec na Hrvaškem.

S tem se bo po zagotovilih Elesa povečala zanesljivost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema močno povečala uvozna prenosna zmogljivost in zanesljivost prenosnega omrežja v tem delu države ter izboljšala zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji ob izpadih večjih proizvodnih objektov oz. drugih nepredvidenih dogodkih in obratovalnih težavah, ko bo omogočena tudi dodatna pomoč prek madžarskega prenosnega omrežja.