c S
Razpoloženje potrošnikov se še naprej izboljšuje 23.01.2019 11:13 Ljubljana, 23. januarja (STA) - Razpoloženje slovenskih potrošnikov se je po občutnejšem poslabšanju v sredini lanskega leta januarja letos izboljšalo že četrti mesec zapored. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je glede na december zvišala za eno odstotno točko. Kljub povečani negotovosti v Evropi in svetu slovenski potrošniki tako za zdaj ohranjajo optimizem.

Vrednost kazalnika je bila januarja sicer še vedno za pet odstotnih točk nižja kot pred enim letom, so objavili na statističnem uradu. Januarja lani je bilo namreč razpoloženje potrošnikov najboljše, odkar so ga leta 1996 na uradu začeli spremljati, na teh visokih ravneh pa je ostalo do sredine leta. Od julija do septembra se je nato precej poslabšalo, od oktobra pa se postopno spet izboljšuje.

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila januarja letos tako kljub poslabšanju sredi lanskega leta še vedno za 16 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v prvem mesecu tega leta na mesečni ravni izboljšal zaradi bolj optimističnih pričakovanj glede gospodarstva v državi (ta kazalnik se je izboljšal za štiri odstotne točke), glede števila brezposelnih (kazalnik je šel navzgor za tri odstotne točke) in glede finančnega stanja v gospodinjstvih (+dve odstotni točki). Negativno je na mesečno spremembo kazalnika zaupanja vplivalo pričakovanje potrošnikov glede varčevanja, ki se je poslabšalo za tri odstotne točke.

V medletni primerjavi sta bili medtem januarja nižji predvsem vrednosti kazalnikov, ki merita pričakovanje potrošnikov glede gospodarstva v državi (za 13 odstotnih točk) in glede števila brezposelnih (za devet odstotnih točk). Prav omenjena kazalnika sta bila po navedbah statističnega urada januarja lani najvišja v zgodovini meritev. Pričakovanje glede varčevanja je bilo za eno odstotno točko boljše, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu pa enako kot januarja 2018.

Med kazalniki, ki jih na uradu spremljajo četrtletno, se je vrednost kazalnika pričakovanja glede nakupa avtomobila januarja letos glede na lanski oktober izboljšala za štiri odstotne točke in tako dosegla najvišjo vrednost v zadnjih 15 letih. Zvišali sta se tudi vrednosti kazalnikov pričakovanja glede obnove stanovanja (za štiri odstotne točke) in glede nakupa stanovanja (za eno odstotno točko).