c S
Celjski mestni svetniki v prvi obravnavi sprejeli proračun za leto 2019 23.01.2019 07:27 Celje, 22. januarja (STA) - Celjski mestni svetniki so na današnji seji v prvi obravnavi soglasno sprejeli proračun za leto 2010. Kot je na seji povedala vodja sektorja za finance na celjski občini Natalija Črepinšek, je iz bilance prihodkov in odhodkov razvidno, da bo imela občina letos 66,4 milijona evrov prihodkov in 75,5 milijona evrov odhodkov.

V proračunu za leto 2018 pa je imela celjska občina 61,2 milijona evrov prihodkov in 64,3 milijona evrov odhodkov.

Celjska občina letos načrtuje skoraj 37 milijonov evrov davčnih prihodkov, od tega naj bi iz naslova davka na dohodek in dobiček v proračun steklo 26 milijonov evrov, iz naslova davka na premoženje pa 9,7 milijona evrov.

Kapitalski prihodki naj bi znašali nekaj manj kot pet milijonov evrov, transferni prihodki pa so načrtovani v višini 9,5 milijona evrov. Tekoči transferji naj bi znašali dobrih 27 milijonov evrov, proračunski primanjkljaj pa 9,1 milijona evrov.

Iz omenjene bilance je razvidno, da se lahko letos celjska občina zadolži v višini do 12 milijonov evrov, proračunska rezerva pa naj bi znašala 50.000 evrov.

Svetniki so pozdravili letošnji proračun in ocenili, da je investicijsko naravnan in strokovno pripravljen.

Nekatere svetnike pa je zanimalo, zakaj je v letošnjem proračunu za plače županu in podžupanom namenjeno 120.000 evrov, medtem ko je bilo lani v ta namen zagotovljenih le 36.000 evrov. Kot je povedal celjski župan, ima v tokratnem mandatu celjska občina poklicno podžupanjo in nepoklicnega podžupana. Tudi sam tudi funkcijo župana opravlja nepoklicno. V prejšnjem mandatu pa so imeli tri nepoklicne podžupane.

Svetniki so imeli tudi pripombo na višini sredstev za kmetijstvo. Po mnenju posameznih svetnikov je 65.000 evrov premalo denarja, zato so predlagali, da bi se ta sredstva zvišala na 165.000 evrov.

Levica pa je predlagala, da občina zagotovi enkratno denarno socialno pomoč zaposlenim občanom, ko se znajdejo v stiski, vzpostavitev razpisa za umetniške programe nevladnih organizacij, ponovno postavitev poligona za rolkanje, posodobitev sistema plačevanja parkirnine na avtomatih in vzpostavitev mestnega mladinskega sveta.

Vse podane predloge bodo občinske strokovne službe preučile in jih po možnosti vključile v odlok proračuna v drugem branju.

Po besedah Šrota več kot polovica proračuna celjske občine za leto 2019, bo namenjena za naložbe. Med večje projekte je Šrot uvrstil podjetniški inkubator Generator, vreden 5,5 milijona evrov. Zanj je občina prejela 2,9 milijona evrov evropskih sredstev.

v Generatorju bodo med drugim uredili zabavno-tehnološki park, od katerega na občini pričakujejo, da bo pripomogel k živahnosti v celjskem mestnem jedru, pa tudi, da se bo zaradi projekta čim več mladih odločilo za naravovarstvene poklice.

V Dečkovem naselju se bo letos začela gradnja bloka s 135 stanovanji. Naložba je ocenjena na 13 milijonov evrov, dva milijona evrov pa bo treba prispevati še za komunalno opremo.

Celjska občina se bo letos lotila tudi dograditve kanalizacijskega omrežja, ki bo vredna 8,5 milijona evrov. Tam, kjer omrežja ni, pa občina sofinancira gradnjo malih čistilnih naprav.

Letos naj bi občina končala gradnjo severne vezne ceste. Projekt je vreden okoli dva milijona evrov, četrtino sredstev pa občina pričakuje iz evropskih skladov. Jeseni pa se bo začela tudi gradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja z 12 novimi učilnicami.