c S
Evropska agencija za večjo varnost delavcev pred nevarnimi kemikalijami 23.01.2019 07:27 Bruselj, 22. januarja (STA) - Evropska agencija za kemikalije se je v sporazumu, ki ga je v ponedeljek podpisala z Evropsko komisijo, zavezala, da bo redno pripravljala priporočila o mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost. Gre za priporočila, ki varujejo delavce pred tveganji zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) bo v skladu s sporazumom od leta 2020 naprej letno pripravila oceno štirih ali petih mejnih vrednosti. Del njihove strategije je zagotoviti celostne predloge Evropski komisiji o tem, kako urediti tveganja, ki jih kemikalije predstavljajo za evropske državljane, delavce in okolje.

Izvršni direktor agencije Bjorn Hansen je ob tem izpostavil, da je priprava znanstvenih podlag za mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemikalijam, ki je v skladu z evropskima direktivama o rakotvornih in mutagenih snoveh in o kemičnih sredstvih, pomembna nova naloga za agencijo, so zapisali na ministrstvu za zdravje.

Generalni direktor direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji Joost Korte je poudaril, da se s tem sporazumom izboljšuje preglednost in usklajenost predpisov o varstvu in zdravju pri delu, saj vzpostavlja enoten vir za znanstveno svetovanje na področju zdravja in varnosti pri delu v okviru evropske kemijske zakonodaje REACH.

Agencija je v letih 2017 in 2018 izvedla pilotni projekt, v okviru katerega je pripravila pet priporočil, ki so v postopku odločanja pri Evropski komisiji. Zdaj to postaja njena redna praksa. Preko javnih posvetovanj bo proces priprave mnenj in odločanja odprt in pregleden, s čimer bodo lažje vzpostavili trdnejšo vez z delodajalci in sindikati.

Sporazum z Evropsko komisijo sledi priporočilom drugega obdobnega pregleda delovanja in učinkov REACH, ki je med najobsežnejšimi zakonodajnimi področji EU in v katerem je bil eden od predlaganih ukrepov za izboljšanje povezav med zakonodajo REACH ter varnostjo in zdravju pri delu. Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost so jedro zagotavljanja zaščite delavcev, izpostavljenih nevarnim kemikalijam na delovnem mestu.

Razširitev delovanja agencije pomeni tudi širitev delovnih področij urada za kemikalije, ki z novimi nalogami postaja pomembnejši partner ministrstva za delo, so še zapisali na ministrstvu.