c S
Raziskava kaže na padec zgodnje podjetniške aktivnosti v Sloveniji 22.01.2019 15:07 Ljubljana, 22. januarja (STA) - Čeprav je zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji razmeroma visoka, pa se je v primerjavi s predhodnim letom nekoliko znižala, kažejo rezultati raziskave Global Enterpreneurship Monitor 2018. Vodja slovenske raziskovalne ekipe Miroslav Rebernik je to pripisal gospodarski rasti, saj se ljudje raje zaposlijo, kot podajo na tvegano podjetniško pot.

V raziskavi merijo zgodnjo podjetniško aktivnost, ki predstavlja delež odraslega prebivalstva, ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali že ima podjetje, vendar ne dlje kot tri leta in pol. Najvišjo stopnjo je imela tokrat Angola (41 odstotkov), ki sodi v skupino gospodarstev z nizkimi dohodki. V evropskih državah je povprečna vrednost kazalnika 7,5 odstotka.

V Sloveniji se je indeks znižal s 6,85 odstotka v letu 2017 na 6,37 v lanskem letu. Kot so sporočili iz Ekonomsko-poslovne fakulteta, ki sodeluje v raziskavi, se ob večjemu povpraševanju po delovnih mestih podjetni posamezniki raje zaposlijo, kot pa podajo na veliko bolj tvegano lastno podjetniško pot.

Med 48 proučevanimi gospodarstvi je enakost med spoloma glede zgodnje podjetniške aktivnosti zabeležilo šest držav. Dve sta v regiji vzhodne in južne Azije (Indonezija in Tajska), ena v Latinski Ameriki (Panama), tri pa v regiji Bližnjega vzhoda in Afrike (Katar, Madagaskar in Angola).

V Evropi najmanjšo vrzel med spoloma najdemo v Španiji (47 odstotkov žensk) in Bolgariji (46,5 odstotka žensk), največjo pa na Švedskem, kjer je v zgodnjo podjetniško aktivnost vključenih le 29,7 odstotka žensk. Tudi v Sloveniji je vrzel med spoloma velika, saj je v zgodnji podjetniški aktivnosti le 30,1 odstotka podjetnic, kar nas umešča na predzadnje mesto evropske lestvice. "Očitno bo treba v Sloveniji temu področju nameniti dodatno pozornost, da bi se ustvarili boljši pogoji za večjo vključenost žensk v podjetništvo," je ocenil Rebernik.

Tokratna raziskava je prva globalna študija, ki proučuje vključevanja družine v najzgodnejši fazi podjetniškega udejstvovanja. Rezultati nakazujejo, v kolikšni meri se podjetniki zanašajo na družinske člane v času ustanavljanja svojih podjetij. V 47 gospodarstvih, ki so ocenjevala družinsko vpetost, skoraj vsak peti podjetnik ustanavlja podjetje, ki bo v lasti in/ali upravljanju družinskih članov.

V treh evropskih državah (Nizozemska, Poljska in Švedska) približno tri četrtine odraslih navaja, da je enostavno začeti s poslovanjem, kar je najvišji delež od 49 proučevanih držav. Na Nizozemskem in Poljskem, poleg Turčije, Tajske, Gvatemale in Madagaskarja, več kot 80 odstotkov ljudi meni, da je podjetništvo dobra izbira kariere.

Ta indikator se je v preteklem letu izboljšal tudi v Sloveniji (od 55,12 odstotka v letu 2017 na 58,43 odstotka v letu 2018), ki se je v evropskem merilu tako povzpela na četrto mesto. Tajska ima najvišjo stopnjo podjetništvu naklonjene medijske pozornosti. Slednja je porasla tudi v Sloveniji (iz 72,65 odstotka na 77,19 odstotka).