c S
R Mercuri izolski občini očita vztrajanje v protipravnem ravnanju 22.01.2019 07:08 Bistrica ob Sotli/Izola, 21. januarja (STA) - V zvezi z odškodninsko tožbo zoper izolsko občino so se danes oglasili tudi v podjetju R Mercuri, ki od občine terja 1,9 milijona evrov odškodnine. V odprtem pismu so opozorili, da je dolg občine nastal zaradi več let trajajočega nezakonitega ravnanja s tem, ko je vztrajala pri uporabi začasnega prostorskega ukrepa, za katero ni imela podlage.

Podjetje R Mercuri iz Bistrice ob Sotli je občino tožilo zaradi izgubljene poslovne priložnosti. Pred poldrugim desetletjem je namreč kupilo zemljišče s halo, za katero je kasneje sklenilo predpogodbo o prodaji v višini dobrih treh milijonov evrov pod pogojem, da v enem letu na območju prenehajo veljati prostorske omejitve. Šlo je za začasne ukrepe prepovedi parcelacije zemljišč in novogradnje na širšem območju ladjedelnice, ki pa niso bili odpravljeni. Posledično je R Mercuri zemljišče kasneje prodal po bistveno nižji ceni, za razliko pa tožil občino.

Sodišče je dalo prav bistriški družbi in sklenilo, da mora občina skupaj z obrestmi plačati 1,9 milijona evrov. Sodba je postal izvršljiva v začetku letošnjega leta, po blokadi bančnih računov pa so na občini prek piranskega okrajnega sodišča vendarle dosegli 40-dnevni odlog izvršbe in odblokiranje računov. V tem času naj bi občinski svet sprejel rebalans proračuna, s čimer bi zagotovili sredstva za poplačilo dolga. Sicer pa je občina vmes vložila tudi zahtevo za revizijo postopka na vrhovno sodišče.

V današnjem odprtem pismu izolskemu županu Danilu Markočiču je prokuristka R Mercuri Tadeja Hočevar izpostavila, da je plačilna obveznost občine nastala izključno na podlagi njene odškodninske odgovornosti zaradi najmanj 18 let trajajočega nezakonitega ravnanja občine. Ta je namreč samovoljno vztrajala pri uporabi leta 2000 sprejetega začasnega, štiriletnega prostorskega ukrepa prepovedi gradnje in drugih posegov, kljub temu da najkasneje od avgusta 2005 za izvajanje te prepovedi ni imela nikakršne veljavne pravne podlage.

Kot je navedla, so najmanj od takrat ravnali nezakonito in protipravno tudi občinski uslužbenci in funkcionarji, in sicer kljub neštetim ustnim in pisnim opozorilom, hkrati pa so uveljavljali in zaračunavali polno nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča. Posamezniki na občini so torej škodo povzročali kontinuirano, zavestno in namerno, je prepričana Hočevarjeva.

Prav tako je prokuristka izpostavila, da rezultat osem let trajajočega pravdanja za občino ni nikakršna novost, kljub temu pa ta do zdaj ni oblikovala potrebnih zakonskih rezervacij.

V R Mercuri so glede medijskih navedb o svojem finančnem stanju še navedli, da nimajo sredstev za izplačilo plač in zato tudi nimajo zaposlenih, da pa so v to situacijo zašli "zgolj in izključno zaradi dosedanjega protipravnega in nezakonitega ravnanja občine, saj je bila družba povsem onemogočena v svojih docela legalnih investicijskih in legitimnih poslovnih namerah".