c S
Primanjkljaj v območju evra in EU višji, javni dolg nižji 21.01.2019 11:56 Luxembourg, 21. januarja (STA) - Javnofinančni primanjkljaj v območju evra je v tretjem četrtletju lani znašal 0,5 odstotka BDP, potem ko je bil v drugem pri 0,3 odstotka. V EU se je zvišal z 0,4 na 0,6 odstotka BDP. Javni dolg se je v obeh območjih znižal, na letni ravni najbolj v Sloveniji.

Kot je danes objavil evropski statistični urad Eurostat, so v območju z evrom skupni javnofinančni prihodki znašali 46,1 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) (v drugem četrtletju 46,2 odstotka), odhodki pa 46,7 odstotka BDP (46,5 odstotka).

V EU so javnofinančni prihodki znašali 44,9 odstotka BDP (enako kot v drugem četrtletju), odhodki pa 45,5 odstotka BDP (45,3 odstotka).

Slovenija je imela v tretjem četrtletju javnofinančni presežek v višini 0,4 odstotka BDP, potem ko je bil v drugem četrtletju pri 0,8 odstotka.

Javnofinančni dolg je v območju z evrom konec tretjega četrtletja znašal 86,1 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot konec drugega četrtletja in 2,1 odstotne točke manj kot konec tretjega četrtletja predlani.

V EU je dolg v tretjem četrtletju lani znašal 80,8 odstotka, potem ko je bil v drugem četrtletju pri 81 odstotkih in v tretjem četrtletju leto prej pri 82,5 odstotka.

Najvišji javni dolg glede na BDP so imele Grčija (182,2 odstotka), Italija (133,0 odstotka), Portugalska (125,0 odstotka), Ciper (110,9 odstotka) in Belgija (105,4 odstotka), najnižjega Estonija (8,0 odstotka), Luksemburg (21,7 odstotka) in Bolgarija (23,1 odstotka).

Javno dolg Slovenije je znašal 71 odstotkov BDP, kar je 1,6 odstotne točke manj kot v drugem četrtletju in osem odstotnih točk manj kot v tretjem četrtletju predlani. Znižanje na letni ravni je bilo največje med članicami.

Glede na drugo četrtletje je šest članic povečalo svoj dolg glede na BDP, 19 članic ga je znižalo, v treh pa je ostal nespremenjen. Najbolj sta ga zvišala Ciper (+6,9 odstotne točke) in Grčija (+4,8 odstotka), najbolj so ga znižale Malta (-3,1 odstotne točke), Slovenija in Hrvaška (po 1,6 odstotne točke) ter Madžarska in Češka (po 1,4 odstotne točke).

Glede na tretje četrtletje lani pa so štiri članice dolg zvičale, 21 pa ga je znižalo. Zvišale so ga Ciper (+9,7 odstotne točke), Grčija (+7,4 odstotne točke), Velika Britanija (+0,4 odstotne točke) in Slovaška (+0,1 odstotne točke).

Pri znižanju so Sloveniji sledile Malta (-6,8 odstotne točke), Portugalska (-4,6 odstotne točke), Avstrija (-4,3 odstotne točke), Litva (-4,2 odstotne točke), Nizozemska (-4,1 odstotne točke) ter Irska in Hrvaška (po -4,0 odstotne točke).