c S
Radeška občina v projektu Stara šola za nove ideje 20.01.2019 08:44 Radeče, 19. januarja (STA) - Radeška občina je od novembra lani vključena v projekt Stara šola za nove ideje, katerega skupna vrednost znaša nekaj več kot 200.000 evrov. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja projekt, ki bo potekal do aprila leta 2020, sofinancira v višini 146.652 evrov. Projekt izvajajo na območju krajevne skupnosti Jagnjenica pri Radečah.

Projektne aktivnosti so usmerjene v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin, predvsem brezposelnih mladih, žensk in starejših skozi različne oblike dejavnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju, je zapisano na spletnih straneh Kulturno-turističnega rekreacijskega centra Radeče.

V okviru projekta je tako načrtovana izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici, ki bodo omogočila izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Eden temeljnih ciljev operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju.

Najvidnejši rezultat projekta Stara šola za nove ideje bo, kot navedeno, adaptiran objekt stare šole, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva.

V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice.

Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, naj bi okrepilo skupnost in socialni položaj prebivalcev ter posledično zadovoljstvo prebivalstva s kakovostjo življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi naj bi s tem živela tudi po zaključku projekta.