c S
Komunala Slovenj Gradec pripravlja dva večja projekta 21.01.2019 07:05 Slovenj Gradec, 19. januarja (STA) - Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec je sredi priprav dveh večjih projektov. Prvi projekt je gradnja čistilne naprave za pitno vodo z ultrafiltracijo skupaj z gradnjo manjkajočih vodovodov, ki je vreden 3,6 milijona evrov. Drugi projekt pa je gradnja kotlarne na lesno biomaso. Ta projekt je ocenjen na 2,4 milijona evrov.

Komunala Slovenj Gradec, katere lastnici sta občini Slovenj Gradec in Mislinja, za slovenjgraško občino izvaja tudi nekatere naložbe s področja javne komunalne infrastrukture. Med te sodi naložba v ultrafiltracijo vodnih virov v Suhem dolu, hkrati s to naložbo pa se bodo gradili še manjkajoči vodovodi, je za STA povedal direktor Komunale Slovenj Gradec Jožef Dvorjak.

"Vode je na območju Suhega dola dovolj, so pa ti viri dovzetni na vremenske vplive," je pojasnil. Dolgoročno rešitev za varno in kakovostno oskrbo s pitno vodo vidijo v izgradnji čistilne naprave z ultrafiltracijo za čiščenje surove vode na zajetjih. Hkrati z uspešnim dokončanjem obnove vodovoda pa bo lahko Komunala porabnikom pitno vodo distribuirala brez stalnega kloriranja.

Za ta projekt je že izdelana projektna dokumentacija s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, kar je poleg ostale dokumentacije tudi osnova za prijavo na razpis za sredstva za razvoj regij za sofinanciranje projekta z nepovratnimi sredstvi EU in državnega proračuna.

Skupna vrednost naložbe je 3,6 milijona evrov (z DDV), od tega je vrednost čistilne naprave z ultrafiltracijo 2,5 milijona evrov. Kot je pojasnil Dvorjak, letos načrtujejo pridobitev vse potrebne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev, v prihodnjem letu pa nato začetek gradnje.

Med trenutno največje načrtovane neposredne naložbe Komunale Slovenj Gradec pa sodi gradnja kotlarne na lesno biomaso pri toplarni. Komunala mora namreč v skladu z energetskim zakonom do konca leta 2020 najmanj 75 odstotkov toplote proizvesti iz obnovljivih virov in soproizvodnje oz. kogeneracije. Obstoječa kogeneracija zagotavlja le 33 odstotkov proizvedene toplote.

Kotlarna na lesno biomaso bo navezana na obstoječo toplarno in bo na ta način koristila večino infrastrukture. V Komunali so se odločili, da bodo v kotlarno vgradili najboljšo razpoložljivo tehnologijo na tržišču, saj želijo doseči dober izkoristek kotla in čim manjše vplive na okolje. Kot gorivo bodo uporabljali sekance iz neonesnaženega odpadnega lesa, ki bo pridobljen iz lokalnega okolja.

Na Komunali predvidevajo, da bodo pod eno streho uredili kotlarno in skladišče za sekance. Približna tlorisna velikost objekta bo 1000 kvadratnih metrov. Kotel z vso opremo bo po načrtih popolnoma avtomatiziran in bo potreboval samo občasen nadzor zaposlenih.

Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,4 milijona evrov (z DDV). Komunalno podjetje jo bo financiralo z lastnimi sredstvi, hkrati računa tudi na nepovratna državna sredstva. Za ta projekt Komunala letos pridobiva gradbeno dovoljenje in ostalo potrebno dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev, začetek gradnje pa je predviden prihodnje leto oz. bodo gradnjo po Dvorjakovih besedah prilagodili načrtovanju južne obvoznice. Ta se bo, kot je znano, uredila v sklopu načrtovane gradnje tretje razvojne osi na odseku Velenje-Slovenj Gradec.