c S
Presežek EU v trgovini s storitvami leta 2017 znova navzgor 21.01.2019 07:05 Luxembourg, 20. januarja (STA) - EU je v trgovini s storitvami leta 2017 ustvarila 191,8 milijarde evrov presežka, kar je 38,8 odstotka več kot leta 2016 in prva rast po letu 2012. Glavni partner tako pri izvozu kot uvozu ostajajo ZDA, kamor je EU predlani izvozila 26 odstotkov vseh storitev. Več kot četrtina izvoženih storitev spada v kategorijo drugih poslovnih storitev.

Skupni izvoz storitev iz držav EU v preostale svetovne države se je leta 2017 povečal za pet odstotkov na 912,4 milijarde evrov, uvoz pa se je zmanjšal za dva odstotka na 720,7 milijarde evrov, kažejo ta teden objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Skupna vrednost izvoza storitev v ZDA je znašala 236,2 milijarde evrov, v države članice Evropskega združenja za prosto trgovino pa 150,4 milijarde evrov oz. 16 odstotkov celotnega izvoza. Na tretjem in četrtem mestu sta bili Kitajska (46,7 milijarde evrov, pet odstotkov) in Japonska (34,7 milijarde evrov, štirje odstotki).

Tudi pri uvozu so bile na prvem mestu ZDA, od koder je EU uvozila za 223,7 milijarde evrov storitev, kar predstavlja 31 odstotkov skupnega uvoza storitev. Na drugem mestu so države članice Evropskega združenja za prosto trgovino (90 milijard, 12 odstotkov), na tretjem Kitajska (30,6 milijarde, štirje odstotki), na četrtem pa Singapur (22,3 milijarde, trije odstotki).

EU je leta 2017 presežek ustvarila v trgovini z vsemi svojimi glavnimi trgovinskimi partnericami z izjemo Turčije in Indije. Največji presežek je ustvarila v trgovini s storitvami z državami članicami Evropskega združenja za prosto trgovino (+60,4 milijarde), sledita Rusija (+16,5 milijarde) in Japonska (+16,3 milijarde).

Presežek v trgovini z ZDA, katerih predsednik Donald Trump zaradi po njegovih ocenah nepravične trgovine svojim trgovinskim partnericam že nekaj časa grozi z zvišanjem carin, je leta 2017 dosegel 12,4 milijarde evrov, potem ko je EU leta 2016 ustvarila 2,8 milijarde evrov primanjkljaja.

Največji delež (26 odstotkov) izvoženih storitev spada v kategorijo drugih poslovnih storitev, kjer so med drugim raziskave in razvoj ter strokovne tehnične storitve. Na drugem mestu je bil z 18 odstotki transport, sledijo potovanja s 15 odstotki, storitve s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij pa so obsegale 14-odstotni delež.