c S
Občini Izola po odločitvi sodišča odblokirali račune 21.01.2019 07:10 Izola, 20. januarja (STA) - Okrajno sodišče v Piranu je sklenilo, da se izolski občini odloži izvršba terjatve podjetja R Mercuri za 40 dni, kar pomeni, da se posledično odblokirajo tudi bančni računi občine, so za STA pojasnili na Občini Izola. Po zagotovilih župana Danila Markočiča 40-dnevni odlog zadostuje, da bo občina v tem času zagotovila sredstva za poplačilo dolga.

V svoji obrazložitvi se je sodišče sklicevalo na to, da se sme izvršba odložiti, ko so za to podani posebej upravičeni razlogi. Upoštevalo je izrednost in nujnost situacije, saj gre za izterjavo izredno visokega zneska, v teku pa je izvršba na denarna sredstva ter premičnine, med katerimi so tudi takšne, ki jih občina nujno potrebuje za opravljanje svojih temeljnih nalog oz. dejavnosti. Glede na to, da je dolžnica občina, ki ne more kar tako prenehati s svojim obstojem in delovanjem, je sodišče ocenilo, da upniku ne bo nastala večja škoda, kot bi nastala dolžnici, če do odloga ne bi prišlo, so povzeli na občini.

Župan Danilo Markočič je ob tem zagotovil, da je 40-dnevni odlog zadosten, da bo občina v tem času zagotovila sredstva za poplačilo dolga ter v vmesnem času zagotovila povsem normalno delovanje občinske uprave. Občina bo imela odblokirane račune, zato občinski proračunski uporabniki ne bodo občutili nobenih posledic.

Sicer pa občina intenzivno dela tudi na pripravi proračuna za leto 2019, pri čemer pazi na skrbnost porabe sredstev. Delovanje občine ter občinskih javnih zavodov bo nemoteno, vendar pa bo zaradi rezervacije obveznosti v višini 1,9 milijona evrov v mejah skrbnega poslovanja, so še navedli.

Župan Markočič je celotno problematiko že obravnaval na kolegiju občinskega sveta ter predstavnike svetniških skupin in svetniških list seznanil tudi z možnimi rešitvami. Obenem je poudaril, da je vložen revizijski postopek, zato bo treba počakati tudi na odločitev vrhovnega sodišča.

V začetku leta je postala izvršljiva odškodninska terjatev podjetja R Mercuri iz Bistrice ob Sotli zoper občino v višino skoraj 1,9 milijona evrov. Toliko naj bi skupaj z obrestmi znašala izgubljena poslovna priložnost. R Mercuri je namreč leta 2005 kupil približno 2300 kvadratnih metrov veliko zemljišče s 600 kvadratnimi metri veliko halo, nato pa z nekim hrvaškim podjetjem sklenil predpogodbo za prodajo v višini 3,03 milijona evrov ob pogoju, da v enem letu prenehajo veljati prostorske omejitve za tisto območje. Do tega ni prišlo, R Mecuri pa je kasneje zemljišče prodal Raiffeisen Leasingu za 1,9 milijona evrov.

Občina v tem času ni dosegla dogovora z upnikom, v začetku tedna pa je prejela sklep o izvršbi, s tem pa so občini tudi blokirali bančne račune. Na občini so zato predlagali odlog izvršbe, vzporedno pa na vrhovno sodišče še predlog za revizijo postopka.